Trường điện từ bách khoa

      208
Elements Of Engineering Electromagnetics, Sixth Edition, Nannapaneni Narayana Rao, Prentice Hall inh 2004.Pdf

Giới thiệu, văn bản môn học tập

Môn học cung ứng cho sinh viên những kiến thức của trường năng lượng điện từ.

Bạn đang xem: Trường điện từ bách khoa

Trường điện từ tỉnh. Trường năng lượng điện từ dừng. Trường điện từ biến thiên. Sự phản xạ điện trường đoản cú và những ứng dụng tính toán cho con đường dây dài, ống dẩn sóng và hộp cộng hưởng.Chương 1: Vector cùng trường 1.1 Đại số vec tơ, các hệ trục tọa độ 1.2 ngôi trường vô hướng với hữu phía 1.3 trường Điện và trường tự 1.4 Phương Trình lực Lorentz Ôn và bài tậpChương 2: Phương trình Maxwell dạng tích phân 2.1 Định luật cảm ứng điện từ bỏ Faraday. 2.2 Định công cụ lưu số Ampere. 2.3 Định mức sử dụng Gauss. 2.4 Định điều khoản bảo toàn điện tich.. Ôn và bài tậpChương 3: Phương trình Maxwell dạng vi phân cùng sóng phẳng đồng hóa trong không khí tự do. 3.1 Định luật chạm màn hình điện từ bỏ Faraday với Định vẻ ngoài lưu số Ampere. 3.2 Định chính sách Gauss cùng phương trình liên tục. 3.3 Sóng phẳng đồng hóa trong miền thời gian và trong không gian. 3.4 Sóng phẳng đối chọi sắc biến hóa thiên cân bằng trong miền thời gian và trong không khí 3.5 Sự phân rất của vec tơ trường biến hóa thiên điều hòa. 3.6 Dòng công suất và năng lượng. Ôn và bài tậpChương 4: Trường với sóng trong môi trường xung quanh vật liệu.9LT + 3BT 4.1 chất dẵn năng lượng điện và chào bán dẫn. 4.2 Điện môi. 4.3 vật liệu từ. 4.4 Phương trình sóng và giải thuật trong môi trường thiên nhiên vật liệu. 4.5 Sóng điện từ phẳng đối kháng sắc trong điện môi và vật dẫn. 4.6 Điều kiện biên 4.7 Sự bức xạ và khúc xạ của sóng điện từ phẳng đối chọi sắc Ôn và bài xích tậpChương 5: ráng điện từ bỏ và các vấn dề về mạch và hệ thống5.1 Gradien, Laplace và những hàm thế.5.2 các hàm vắt cho trường tĩnh. 5.3 Phương trình Poisson-Laplace. 5.4 Điện dung, điện dẫn và điện cảm. 5.5 Các khối hệ thống diện từ trường. 5.6 Mạch từ. 5.7 Sự chuyển đổi năng lượng năng lượng điện cơ.

Xem thêm: Mc Trấn Thành Và Những Mối Tình “Kì Lạ” Nhất Showbiz Việt, Mc Trấn Thành

Ôn và bài bác tậpChương 6: Đường dây truyền sóng cho điện tử số với viễn thông. 6.1 Đường dây truyền sóng 6.2 Đường dây truyền sóng chấm dứt với tải trở. 6.3 Đường dây truyền sóng con gián đoạn. 6.4 Đường dây truyền sóng chấm dứt bởi tải trở và bao gồm tính loại gián đoạn. 6.5 Đường dây truyền sóng với các điều kiện đầu.6.6 quan hệ gắn liền nhau giữa các cổng logic.6.7 Ảnh hưởng xuyên kênh trên những Đường truyền 6.8 cơ sở đường dây thông tin6.8 Đường dây truyền sóng ngắn từ trường mạch.6.9 Đường dây truyền sóng với mua bất kỳ.6.10 Đường dây tổn hao.Chương 7: Ứng dụng các nguyên lý sóng năng lượng điện từ mang lại điện tử cùng quang năng lượng điện tử. 7.1 Sóng phẳng đơn sắc truyền theo phương bất kỳ. 7.2 Sóng TE cùng TM trong nhì mặt dẫn sóng tuy nhiên song 7.3 Đường truyền tương đương. 7.4 Sự tán sắc cùng nhóm tốc độ. 7.5 Sự sự phản xạ và khúc xạ của sóng phẳng solo sắc. 7.6 Ông dẵn quang. Ôn và bài xích tậpChương 8: các vấn đề về điện tử với quang học. 8.1 Hộp sắt kẽm kim loại dẫn sóng hình chữ nhật và hốc cộng hưởng. 8.2 Hộp sắt kẽm kim loại dẫn sóng hình trụ cùng hốc cùng hưởng. 8.3 Tổn hao trong vỏ hộp dẫn sóng sắt kẽm kim loại và hốc cùng hưởng 8.4 Cáp quang. Ôn và bài tậpChương 9: phương pháp phát xạ ăng ten. 9.1 Khái niện chung. 9.2 Anten thẳng. 9.3 Anten vòng. 9.4 Anten lúc có thành phần phản xạ. 9.5 sơ hở Anten. 9.6 những đặc tính thu của anten. Tổng kết và bài bác tập

tác dụng cần giành được

1) Sinh viên làm rõ và có thể ứng dụng triết lý trường để giám sát trường năng lượng điện tĩnh, trường điện từ dừng.2) Sinh viên hiểu rõ trường điện từ vào các môi trường thiên nhiên vật liệu và giám sát và đo lường sóng phẳng solo sắc.3) Sinh viên giám sát các con đường dây truyền sóng trong số điều kiện cố thể.4) sinh viên biết những ứng dụng các nguyên tắc sóng điện từ mang lại điện tử với quang điện tử.5) Sinh viên rất có thể tính toán phân phát xạ anten đơn giản.

Tài liệu tìm hiểu thêm

<1> Elements of Engineering Electromagnetics Sixth Edition Nannapaneni Narayana Rao prentice hall inc 2004<2> Trường năng lượng điện từ ,Ngô Nhựt Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Đại học non sông Tp HCM, 2000<3> ECE 329 Introduction to lớn Electromagnetic Fields Nannapaneni Narayana Rao. University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois, USA <4> Fundamentals of Electromagnetic Fields và Waves. Fall 2005, EE 30348, Electrical Engineering, University of Notre Dame<5> Basic electromagnetics with applications Nannapaneni Narayana Rao. Prentice hall inch 1972