Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học thpt

      219

Trang chủ » Tài Liệu sáng kiến Kinh Nghiệm » 45 Mẫu ý tưởng sáng tạo Kinh Nghiệm Môn Hóa Học trung học phổ thông Lớp 10, 11, 12 lựa chọn Lọc


*
*
*
Dịch vụ đánh giá đạo văn của xedapdientot.com

1.5. Sử dụng thí điểm trong dạy dỗ học môn chất hóa học 10

Tên đề tài: “Sử dụng thể nghiệm trong dạy dỗ học khám phá môn hóa học nhằm phát triển năng lực và phẩm hóa học cho học tập sinh”

Mã số tài liệu:SKKN H256 (Định dạng tệp tin PDF)Mục đích nghiên cứu: có mặt cho học sinh một số năng lực hóa học, nhất là năng lực mày mò tự nhiên dưới góc nhìn hóa học tập và năng lượng chung như tự chủ, trường đoản cú học.

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Tên đề tàiXem thửFile PDFFile Word
H250Chuyển đổi số nâng cấp chất lượng dạy học nhà đề: vận tốc phản ứng và cân đối hóa họcXem ngay100k200k
H251Khơi nguồn cảm giác học tập và kim chỉ nan nghề nghiệp cho học sinh THPT trải qua chuyên đề hóa học trong bài toán phòng phòng cháy, nổXem ngay100k200k
H252Vận dụng modul 4 vào sản xuất kế hoạch bài dạy chủ thể phản ứng oxy hóa – khử môn hóa học 10Xem ngay100k200k
H254Thiết kế với sử dụng khối hệ thống bài tập theo triết lý tiếp cận PISA trong dạy hóa học tập 10 nhằm mục đích phát triển phẩm chất và năng lượng cho học tập sinhXem ngay100k200k
H255Xây dựng kế hoach và phương pháp kiểm tra, reviews theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên trong dạy học hóa học trải qua chủ đề sulfuric acid với muối sulfate, chương trình GDPT 2018Xem ngay100k
H256Sử dụng thử nghiệm trong dạy học tìm hiểu môn hóa học nhằm phát triển năng lượng và phẩm chất cho học sinhXem ngay100k
H257Phát triển năng lực xử lý vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua bộ câu hỏi định nhắm đến thí nghiệm hóaa học tập chương Oxi-lưu huỳnh hoa học 10Xem ngay100k
H258Xây dựng bài bác tập hóa vô sinh 10 liên quan trong thực tế đời sống nhằm lồng ghép trong bài học theo kim chỉ nan phát triển năng lực học sinhXem ngay100k
H259Phát triển năng lực đặc thù môn hóa học trải qua bài tập trí tuệ sáng tạo chương Halogen, Oxi – diêm sinh lớp 10 THPTXem ngay100k
H260Sử dụng trò nghịch online tạo nên động lực học tích cực nhằm mục đích phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng chế cho học sinh trong dạy dỗ học môn hóa học 10 học tập kì I THPTXem ngay100k
H261Dạy học theo dự án công trình “Sự ô nhiễm và độc hại không khí” bài 29: oxi – ozon hoá học 10 nhằm mục đích phát triển năng lượng tự chủ, sáng làm cho học sinhXem ngay100k
H262Xây dựng cùng sử dụng hệ thống bài tập theo triết lý tiếp cận PISA trong dạy dỗ học nội dung vận tốc phản ứng hóa học cùng nhóm halogen chất hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm mục đích phát triển năng lượng cho học sinhXem ngay100k
H263Áp dụng quy mô lớp học đảo ngược trong dạy dỗ học chương đội Halogen (Hóa học tập 10) nhằm phát triển năng lượng tự học tập cho học sinh phổ thôngXem ngay100k
H264Thiết kế các bài giảng theo hướng dạy học tập phân hoá trong chương oxi – sulfur – hóa 10 THPTXem ngay100k