Các chủ đề trong part 3 toeic

      106

Chúng ta đã được học phương pháp luyện nghe TOEIC Part 3 kết quả qua 3 bước làm bài “thần thánh” ở bài học trước. Để nghe được Part 3 thì vốn từ vựng là rất quan trọng. Từ bỏ vựng ở vị trí nghe này phân thành 4 nhóm bao gồm sẽ được trình diễn trong bài học kinh nghiệm này: Các chủ thể trong Part 3 TOEIC và số đông từ vựng ứng cùng với mỗi công ty đề.

Nào thuộc học các bạn nhé.

Các chủ đề trong Part 3 TOEIC

Part 3 TOEIC – Conversations