500 từ vựng tiếng trung thông dụng

      87

Để tiếp xúc được tiếng trung thành thạo, bật ra được hầu như câu dài, họ phải có khoản đầu tư từ vựng giờ đồng hồ Trung cơ bản đủ bự để ghép câu. Tiếp sau đây tiếng Trung xedapdientot.com xin trình làng với các bạn 1000 từ vựng giờ Trung cơ bản thường sử dụng nhất trong giờ đồng hồ Trung Phồn thể

Học nằm trong 1000 trường đoản cú vựng Phồn thể (Đài Loan) này là rất có thể ghép câu 1 cách đơn giản.

Bạn đang xem: 500 từ vựng tiếng trung thông dụng


Từ vựng Cơ bản từ 1 – 100

STTChữ viếtPhiên âm (tiếng Trung bồi) + Nghĩa
1我們wǒmen (ủa mân): chúng tôi.
2什麼shénme (sấn mơ): cái gì, hả.
3知道zhīdào (trư tao): biết, hiểu, rõ.
4他們tāmen (tha mân): bọn họ.
5一個yīgè (ý cừa): một cái, một.
6你們nǐmen (nỉ mân): các bạn
7沒有méiyǒu (mấy yểu): ko có, ko bằng, chưa.
8這個zhège (trưa cơ): chiếc này, câu hỏi này.
9怎麼zěnme (chẩn mơ): ráng nào, sao, như thế.
10現在xiànzài (xien chai): bây giờ.
11可以kěyǐ (khứa ỷ): có thể.
12如果rúguǒ (rú cuổ): nếu.
13這樣zhèyàng (trưa dang): như vậy, thay này.
14告訴gàosù (cao su): nói với, tố cáo, tố giác.
15因為yīnwèi (in guây): vì chưng vì, do rằng.
16自己zìjǐ (chư chỉ): tự mình, mình.
17這裡zhèlǐ (trưa lỉ): ở đây.
18但是dànshì (tan sư): nhưng, mà.
19時候shíhòu (sứ hâu): thời gian, lúc, khi.
20已經yǐjīng (ỷ ching): đã, rồi.
21謝謝xièxie (xiê xiệ): cám ơn.
22覺得juéde (chuế tứa): cảm thấy, thấy rằng.
23這麼zhème (trưa mơ): như thế, như vậy, gắng này.
24先生xiānsheng (xien sâng): thầy, tiên sinh, chồng.
25喜歡xǐhuān (xỉ hoan): thích, vui mừng.
26可能kěnéng (khửa nấng): bao gồm thể, khả năng, chắn chắn là.
27需要xūyào (xuy deo): cần, yêu thương cầu.
28是的shì de (sư tợ): tựa như, giống như.
29那麼nàme (na mờ): như thế.
30那個nàgè (na cừa): loại đó, việc ấy, ấy…
31東西dōngxi (tung xi): đông tây, thiết bị vật.
32應該yīnggāi (ing cai): nên, buộc phải phải.
33孩子háizi (hái chự): con trẻ con, bé cái.
34起來qǐlái (chỉ lái): đứng dậy, nổi dậy, vùng lên.
35所以suǒyǐ (suố ỷ): mang đến nên, sở dĩ, nguyên cớ.
36這些zhèxiē (trưa xiê): những…này.
37還有hái yǒu (hái yểu): vẫn còn.
38問題wèntí (uân thí): vấn đề, câu hỏi.
39一起yīqǐ (yi chỉ): thuộc nơi, cùng, tổng cộng.
40開始kāishǐ (khai sử): bắt đầu, lúc đầu.
41時間shíjiān (sứ chen): thời gian, khoảng tầm thời gian.
42工作gōngzuò (cung chua): công việc, công tác.
43然後ránhòu (rán hâu): sau đó, tiếp đó.
44一樣yīyàng (ý dang): giống như nhau, cũng thế.
45事情shìqíng (sư chính): sự việc, sự tình.
46就是jiùshì (chiêu sư): tốt nhất định, đúng, dù cho.
47所有suǒyǒu (suố yểu): sở hữu, vớ cả, toàn bộ.
48一下yīxià (ý xia): một tý, test xem, bất chợt chốc.
49非常fēicháng (phây cháng): bất thường, rất, vô cùng.
50看到kàn dào (khan tao): quan sát thấy.
51希望xīwàng (xi oang): hy vọng muốn, hy vọng, ước ao.
52那些nàxiē (na xiê): những…ấy, những…đó, những…kia.
53當然dāngrán (tang rán): đương nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên.
54也許yěxǔ (diế xủy): gồm lẽ, e rằng, biết đâu.
55朋友péngyǒu (phấng yểu): chúng ta bè, bằng hữu.
56媽媽māmā (ma ma): mẹ, má, u, bầm, bà già.
57相信xiāngxìn (xieng xin): tin tưởng, tin.
58認為rènwéi (rân uấy): đến rằng, đến là.
59這兒zhè’er (trưa ơr): ở đây, vị trí này, lúc này, bây giờ
60今天jīntiān (chin then): ngày hôm nay, hôm nay, hiện tại,
61明白míngbái (mính bái): rõ ràng, công khai, gọi biết.
62一直yīzhí (yi trứ): thẳng, luôn luôn, liên tục.
63看看kàn kàn (khan khan): coi xét, xem.
64地方dìfang (ti phang): địa phương, phiên bản xứ, vùng, miền.
65不過bùguò (pú cua): rất kỳ, độc nhất trên đời, nhưng, nhưng
66發生fāshēng (pha sâng): sinh ra, xảy ra, sản sinh.
67回來huílái (huấy lái): trở về, cù về.
68準備zhǔnbèi (truẩn bây): chuẩn bị, dự định.
69找到zhǎodào (trảo tao): kiếm tìm thấy.
70爸爸bàba (pa pa): bố, cha, ông già.
71一切yīqiè (ý chiê): tất cả, hết thảy, toàn bộ.
72抱歉bàoqiàn (pao chen): ko phải, ân hận, gồm lỗi.
73感覺gǎnjué (cản chuế): cảm giác, cảm thấy, đến rằng.
74只是zhǐshì (trử sư): chỉ là, chẳng qua là, chỉ, nhưng.
75出來chūlái (chu lái): đi ra, ra đây, xuất hiện, nảy ra.
76不要bùyào (pú deo): đừng, không được, chớ.
77離開líkāi (lí khai): rời khỏi, bóc khỏi, ly khai.
78一點yī diǎn (yi tẻn): một chút, một ít, chút xíu, chút ít.
79一定yī dìng (ý ting): chủ yếu xác, phải phải, tốt nhất định.
80還是háishì (hái sư): vẫn, vẫn còn, ko ngờ, hoặc.
81發現fāxiàn (phan xen): phân phát hiện, tìm kiếm ra, phát giác.
82而且érqiě (ớ chiể): nhưng còn, cùng với lại.
83必須bìxū (pi xuy): nhất thiết phải, duy nhất thiết phải.
84意思yìsi (yi sư): ý, ý nghĩa.
85不錯bùcuò (pú chua): đúng, đúng vậy, không tệ.
86肯定kěndìng (khẩn ting): khẳng định, trái quyết, chắc chắn.
87電話diàn huà (ten hoa): máy điện thoại, điện thoại.
88為了wèile (guây lơ): để, vày (biểu thị mục đích).
89第一dì yī (ti yi): trang bị nhất, hạng nhất, đặc biệt quan trọng nhất.
90那樣nàyàng (na dang): như vậy, như thế.
91大家dàjiā (ta chea): cả nhà, phần lớn người.
92一些yīxiē (y xiê): một ít, một số, hơi, một chút.
93那裡nàlǐ (na lỉ): địa điểm ấy, địa điểm đó, vị trí ấy.
94以為yǐwéi (ỷ guấy): tin tưởng, đến rằng.
95高興gāoxìng (cao xing): vui vẻ, vui mừng, phấn chấn, thích.
96過來guòlái (cua lái): đủ, quá, đến, qua đây.
97等等děng děng (tấng tẩng): vân…vân, hóng một chút.
98生活shēnghuó (sâng huố): đời sống, cuộc sống, sinh hoạt.
99醫生yīshēng (y sâng): bác bỏ sĩ, thày thuốc.
100最後zuìhòu (chuây hâu): cuối cùng, sau cùng.

Từ vựng Cơ bạn dạng trong giờ Trung từ 100 – 200

101之前zhīqián (trư chén): trước, trước lúc (time).
102伙計huǒjì (huổ chi): người cộng tác, bạn cùng nghề, làm
103任何rènhé (rân hứa): bất luận dòng gì.
104很多hěnduō (hẩn tuô): hết sức nhiều.
105哪兒nǎ’er (nả ớr): chỗ nào, đâu.
106這種zhè zhǒng (trưa trủng): vẻ bên ngoài này, nhiều loại này.
107上帝shàngdì (sang ti): thượng đế, chúa trời.
108女人nǚrén (nủy rấn): phụ nữ, bầy bà (ng trưởng thành).
109名字míngzì (míng chự): thương hiệu (người, sự vật).
110認識rènshi (rân sư): nhấn biết, biết, nhận thức.
111今晚jīn wǎn (chin oản): về tối nay.
112其他qítā (chí tha): chiếc khác, khác.
113記得jìdé (chi tứa): nhớ, ghi nhớ lại, còn nhớ.
114傢伙jiāhuo (chea huô): dòng thứ, thằng cha, cái con.
115或者huòzhě (huô trửa): bao gồm lẽ, hoặc, hoặc là.
116過去guòqù (cuô chuy): sẽ qua, đi qua
117哪裡nǎlǐ (ná lỉ): đâu, chỗ nảo, đâu có, đâu phải.
118擔心dānxīn (tan xin): lo lắng, không lặng tâm, lo âu.
119繼續jìxù (chi xuy): tiếp tục, kéo dài, kế thừa, tiếp nối.
120女孩nǚhái (nủy hái): cô gái.
121親愛qīn’ài (chin ai): thân ái, thân thiết, yêu mến yêu.
122下來xiàlái (xia lái): xuống, lại, tiếp.
123父親fùqīn (phu chin): phụ thân, bố, cha, ba.
124以前yǐqián (ỷ chén): trước đây, trước kiam ngày trước.
125美國měiguó (mẩy cuố): nước Mỹ
126完全wánquán (oán choén): đầy đủ, trọn vẹn, trả toàn.
127寶貝bǎobèi (pảo pây): bảo bối, cục cưng, của báu.
128可是kěshì (khửa sư): nhưng, gắng nhưng, thiệt là.
129世界shìjiè (sư chiê): cố gắng giới, vũ trụ, trái đất.
130小時xiǎoshí (xẻo sứ): giờ đồng hồ, giờ.
131重要zhòngyào (trung deo): trọng yếu, quan tiền trọng.
132別人biérén (biế rấn): bạn khác, fan ta.
133男人nánrén (nán rấn): bọn ông, phái mạnh nhân.
134機會jīhuì (chi huây): cơ hội, dịp, thời cơ.
135出去chūqù (chu chuy): ra, ra ngoài.
136看見kànjiàn (khan chen): thấy, trông thấy, chú ý thấy.
137好像hǎoxiàng (hảo xieng): hình như, mãng cầu ná, tương đương như.
138得到dédào (tứa tao): đạt được, thừa nhận được.
139警察jǐngchá (chỉng chá): cảnh sát.
140兒子érzi (ớ chự): con trai, fan con.
141之後zhīhòu (trư hâu): sau, sau khi.
142漂亮piàoliang (pheo lieng): đẹp, xinh xắn.
143分鐘fēnzhōng (phân trung): phút
144再見zàijiàn (chai chen): trợ thì biệt, kính chào tạm biệt.
145如何rúhé (rú hứa): có tác dụng sao, ntn, ra sao.
146比賽bǐsài (pỉ sai): thi đấu, đấu.
147情況qíngkuàng (chính khoang): tình hình, tình huống.
148關係guānxì (quan xi): quan tiền hệ, liên quan đến.
149真是zhēnshi (trân sư): rõ là, thiệt là (không hài lòng):
150女士nǚshì (nủy sư): thiếu nữ sĩ, bà, phu nhân (ngoại giao).
151馬上mǎshàng (mả sang): lập tức, tức khắc.
152決定juédìng (chuế ting): quyết định.
153見到jiàn dào (chien tao): nhìn thấy, chạm mặt mặt.
154根本gēnběn (cân pẩn): căn bản, công ty yếu, trước giờ.
155關於guānyú (quan úy): về…
156那兒nà’er (na r): chỗ ấy, khu vực ấy, lúc ấy, bây giờ.
157只要zhǐyào (trử deo): chỉ cần, miễn là.
158裡面lǐmiàn (lỉ mien): bên trong, trong.
159到底dàodǐ (tao tỉ): cho cùng, rốt cuộc, nắm lại.
160了解liǎojiě (léo chiể): hiểu rõ, biết rõ, hỏi thăm.
161明天míngtiān (míng then): ngày mai, mai đây.
162結束jiéshù (chiế su): kết thúc, chấm dứt.
163公司gōngsī (cung sư): công ty, hãng.
164成為chéngwéi (chấng uấy): trở thành, đổi thay thành.
165永遠yǒngyuǎn (dúng cản): vĩnh viễn, mãi mãi.
166幫助bāngzhù (pang tru): giúp đỡ, viện trợ.
167來說lái shuō (lái suô): …mà nói.
168多少duōshǎo (tuô sảo): nhiều ít, bao nhiêu, mấy.
169它們tāmen (tha mân): bọn họ, chúng nó.
170確定quèdìng (chuê ting): xác định, khẳng định.
171有人yǒurén (yểu rấn): tất cả người, tất cả ai…
172清楚qīngchǔ (ching chủ): rõ ràng, tinh tường, hiểu rõ.
173晚上wǎnshàng (oản sang): buổi tối, ban đêm.
174安全ānquán (an choén): an toàn.
175怎樣zěnyàng (chẩn dang): vậy nào, ra sao.
176回家huí jiā (huấy chea): về nhà, go home.
177願意yuànyì (doen yi): vui lòng, bởi lòng, hy vọng.
178計劃jìhuà (chi hoa): kế hoạch, lập mưu hoạch.
179不能bùnéng (pu nấng): ko thể, không được.
180說話shuōhuà (suô hoa): nói chuyện, trò chuyện, lời nói.
181她們tāmen (tha mân): họ, lũ họ.
182有些yǒuxiē (yểu xiê): gồm một số, một ít,vài phần.
183感謝gǎnxiè (cản xiê): cảm tạ, cảm ơn.
184談談tán tán (thán thán): bàn về,thảo luận.
185以後yǐhòu (ỷ hâu): sau đó, về sau, sau này.
186照片zhàopiàn (trao phien): bức ảnh, bức hình.
187每個měi gè (mẩy cừa): từng cái
188歡迎huānyíng (hoan ính): hoan nghênh, kính chào mừng.
189兄弟xiōngdì (xung ti): huynh đệ, anh em.
190從來cónglái (chúng lái): không hề, từ trước tới nay.
191總是zǒng shì (chủng sư): luôn luôn luôn , cơ hội nào cũng.
192拜託bàituō (pai thuô): xin nhờ, kính nhờ.
193女兒nǚ’ér (nủy ớ): bé gái.
194小姐xiǎojiě (xéo chiể): tiểu thư, cô.
195消息xiāoxī (xeo xi): tin tức, thông tin.
196或許huòxǔ (huô xủy): tất cả thể, bao gồm lẽ, tốt là.
197如此rúcǐ (rú chử): như thế, như vậy.
198無法wúfǎ (ú phả): không hề cách nào.
199房子fángzi (pháng chự): nhà, loại nhà.
200衣服yīfú (yi phú): quần áo, trang phục.

Từ vựng giờ Trung Cơ bạn dạng từ 200 – 300

201聽說tīng shuō (thing suô): nghe nói.
202參加cānjiā (chan chea): tham gia, tham dự.
203辦法bànfǎ (pan phả): cách, biện pháp.
204唯一wéiyī (guấy yi): duy nhất.
205回去huíqù (huấy chuy): trở về, đi về.
206人們rénmen (rấn mân): đông đảo người, bạn ta.
207該死gāisǐ (cai sử): xứng đáng chết, chết tiệt.
208選擇xuǎnzé (xoẻn chứa): lựa chọn, tuyển chọn chọn.
209原因yuányīn (doén in): nguyên nhân.
210下去xiàqù (xia chuy): xuống, đi xuống, tiếp nữa.
211好好hǎohǎo (háo hảo): vui mừng húm , giỏi đẹp.
212確實quèshí (chuê sứ): xác thực, chính xác.
213混蛋húndàn (huấn tan): thằng khốn, khốn nạn.
214保證bǎozhèng (pảo trâng): bảo đảm.
215學校xuéxiào (xuế xeo): ngôi trường học.
216接受jiēshòu (chiê sâu): tiếp nhận , tiếp thu, nhận.
217改變gǎibiàn (cải pien):thay đổi, sửa đổi.
218看來kàn lái (khan lái): coi ra.
219麻煩máfan (má phán): phiền phức, rắc rối.
220出現chūxiàn (chu xien): xuất hện, hiện tại ra.
221打算dǎsuàn (tả soan): dự định, dự kiến.
222電影diànyǐng (ten ỉnh): năng lượng điện ảnh, phim.
223身上shēnshang (sân sang): trên cơ thể, bên trên người.
224房間fángjiān (pháng chen): phòng, gian phòng.
225不管bùguǎn (pù quản): cho dù, bất luận, khoác kệ, quăng quật mặc.
226特別tèbié (thưa biế): sệt biệt.
227注意zhùyì (tru yi): chú ý.
228甚至shènzhì (sân trư): thậm chí.
229保護bǎohù (pảo hu): bảo hộ, bảo vệ.
230真正zhēnzhèng (trân trâng): chân chính.
231結果jiéguǒ (chiế cuổ): kết quả.
232表現biǎoxiàn (pẻo xien): thể hiện, tỏ ra.
233其實qíshí (chí sứ): kì thực, thực ra.
234小心xiǎoxīn (xẻo xin): cẩn thận.
235進來jìnlái (chin lái): ngay gần đây, vừa qua.
236當時dāngshí (tang sứ): thời gian đó, khi đó, lập tức, ngay.
237只有zhǐyǒu (trứ yểu): chỉ có.
238絕對juéduì (chuế tuây): tốt đối.
239長官zhǎngguān (trảng quan): quan liêu trên, quan lớn.
240進去jìnqù (chin chuy): vào (từ ngoại trừ vào trong).
241至少zhìshǎo (trư sảo): chí ít, không nhiều nhất.
242律師lǜshī (lùy sư): điều khoản sư.
243整個zhěnggè (trẩng cừa): toàn bộ, tất cả, cả thay.
244聽到tīng dào (thing tao): nghe được.
245表演biǎoyǎn (péo dẻn): biểu diễn.
246正在zhèngzài (trâng chai): đang.
247感到gǎndào (cản tao): cảm thấy, thấy.
248那邊nà biān (na pien): bên kia, bên ấy.
249故事gùshì (cu sư): câu chuyện.
250結婚jiéhūn (chiế huân): kết hôn.
251咱們zánmen (chán mân): chúng ta.
252處理chǔlǐ (chú lỉ): xử lí, giải quyết.
253妻子qīzi (chi chự): vợ.
254進行jìnxíng (chin xính): tiến hành.

Xem thêm: MẫU ô Tã´ Rẻ NhấT Thế GiớI TừNg "Lã M Mæ°A Lã M Giã³" Trãªn Thị Træ°Á»Ng HiệN đAng Cã³ Số PhậN Ra Sao?

255是否shìfǒu (sư phẩu): nên chăng, xuất xắc không.
256剛剛gānggāng (cang cang): vừa, mới.
257案子ànzi (an trự): bàn, bàn dài, vụ án, án kiện.
258行動xíngdòng (xính tung): hành động.
259第二dì èr (ti ơ): lắp thêm hai( chỉ số máy tự).
260努力nǔ lì (nủ li): nỗ lực, vậy gắng.
261害怕hàipà (hai pha): sợ hãi hãi, hại sệt.
262調查diàochá (teo chá): điều tra.
263失去shīqù (sư chuy): mất, chết.
264成功chénggōng (chấng cung): thành công.
265考慮kǎolǜ (khảo luy): suy nghĩ, suy xét, cân nhắc.
266剛才gāngcái (cang chái): vừa nãy.
267約會yuēhuì (duê huây): hứa hẹn hò, hứa gặp.
268節目jiémù (chiế mu): tiết mục, chương trình.
269通過tōngguò (thung cuô): thông qua.
270之間zhī jiān (trư chen): giữa.
271別的bié de (piế tơ): loại khác.
272開心kāixīn (khai xin): vui vẻ.
273母親mǔqīn (mủ chin): mẹ, mẫu mã thân.
274主意zhǔyì (trủ yi): chủ ý , công ty định.
275丈夫zhàngfū (trang phu): chồng.
276變成biàn chéng (pen chấng): thay đổi thành, trở thành.
277解釋jiěshì (chiể sư): giải thích.
278聯繫liánxì (lén xi): liên hệ.
279證明zhèngmíng (trâng mính): triệu chứng minh.
280生命shēngmìng (sâng minh): sinh mệnh, mạng sống.
281有點yǒudiǎn (yếu tẻn): gồm chút.
282解決jiějué (chiể chuế): giải quyết.
283難道nándào (nán tao): thảo nào, lẽ nào.
284作為zuòwéi (chuô guấy): hành vi, làm được, với bốn cách.
285奇怪qíguài (chí quai): kì lạ, kì quái.
286極了jíle (chí lơ): rất, cực.
287同意tóngyì (thúng y): đồng ý, đồng tình.
288遊戲yóuxì (yếu xi): trò chơi.
289幫忙bāngmáng (pang máng): giúp đỡ.
290危險wéixiǎn (uấy xẻn): nguy hiểm.
291討厭tǎoyàn (thảo den): đáng ghét, ghét.
292曾經céngjīng (chấng ching): trải qua, đang trải.
293眼睛yǎnjīng (dẻn ching) đôi mắt.
294外面wàimiàn (oai mien): phía ngoài, mặt ngoài.
295國家guójiā (cuố chea) quốc gia, khu đất nước.
296總統zǒngtǒng (chúng thủng): tổng thống.
297傷害shānghài (sang hai): tổn thương, làm cho hại.
298控制kòngzhì (khung trư): khống chế.
299最近zuìjìn (chuây chin): dạo bước này, ngay gần đây.
300聲音shēngyīn (sâng in): âm thanh, giờ đồng hồ động.

Các từ bỏ vựng giờ Trung Cơ bản từ 300 – 400

301快樂kuàilè (khoai lưa): vui vẻ.
302可愛kě’ài (khửa ai): đáng yêu.
303進入jìnrù (chin ru): tiến vào, cách vào, đi vào.
304能夠nénggòu (nấng câu): đủ.
305完成wánchéng (oán chấng): hoàn thành.
306昨晚zuó wǎn (chúa oản): buổi tối hôm qua.
307醫院yīyuàn (yi doen): dịch viện.
308不行bùxíng (pù xính): ko được.
309而已éryǐ (ớ ỷ): cơ mà thôi.
310上面shàngmiàn (sang mien): bên trên, phía trên.
311樣子yàngzi (dang chự): hình dáng, dáng vẻ.
312有趣yǒuqù (yểu chuy): bao gồm hứng.
313真的zhēn de (trân tợ): thiệt mà.
314部分bùfèn (pù phân): cỗ phận.
315要求yāoqiú (eo chiếu): yêu thương cầu.
316糟糕zāogāo (chao cao): hỏng bét, gay go.
317除了chúle (chú lờ): ko kể ra, trừ ra.
318容易róngyì (rúng y): dễ dàng dàng, dễ.
319保持bǎochí (pảo chứ): duy trì, gìn giữ.
320雖然suīrán (suây rán): mặc dù.
321想到xiǎngdào (xẻng tao): suy nghĩ đến.
322理解lǐjiě (lí chiể): gọi biết.
323證據zhèngjù (trâng chuy): bệnh cứ, bằng chứng.
324簡單jiǎndān (chẻn tan): solo giản.
325不同bùtóng (pù thúng): không giống, ko cùng.
326夫人fūrén (phu rấn): phu nhân.
327父母fùmǔ (phu mủ): thân phụ mẹ.
328事實shìshí (sư sứ): sự thực.
329飛機fēijī (phây chi): máy bay, phi cơ.
330家庭jiātíng (chea thính): gia đình.
331秘密mìmì (mi mi): túng mật.
332屍體shītǐ (sư thỉ): thi thể, xác chết.
333打開dǎkāi (tả khai): mở ra.
334檢查jiǎnchá (chẻn chá): kiểm tra.
335早上zǎoshang (chảo sang): buổi sáng.
336玩笑wánxiào (oán xeo): đùa.
337任務rènwù (rân u): nhiệm vụ.
338現場xiànchǎng (xien chảng): hiện nay trường.
339博士bóshì (puố sư): tiến sĩ.
340直到zhídào (trứ tao): mãi đến, mang đến đến, tận đến.
341緊張jǐnzhāng (chỉn trang): lo lắng, hồi hộp.
342簡直jiǎnzhí (chẻn trứ): trái là, tưởng chừng, kết thúc khoát.
343放棄fàngqì (phang chi): bỏ cuộc, từ bỏ bỏ.
344小子xiǎozi (xẻo trự): người trẻ tuổi, con trai, thằng.
345電視diànshì (ten sư): ti vi, vô tuyến.
346大概dàgài (ta cai): khoảng, chừng.
347的確díquè (tí chuê): đích thực.
348回到huí dào (huấy tao): về đến.
349男孩nánhái (nán hái): con trai
350音樂yīnyuè (in duê): âm nhạc
351身體shēntǐ (sân thỉ): thân thể, cơ thể
352留下liú xià (liếu xia): lưu lại lại.
353方式fāngshì (phang sư): phương thức, phương pháp thức, kiểu.
354美元měiyuán (mẩy doén): đô la mỹ.
355監獄jiānyù (chen uy): nhà tù, nhà giam, nhà lao.
356這邊zhè biān (trưa ben): bên này.
357重新chóngxīn (chúng xin): lại lần nữa, làm cho lại từ bỏ đầu.
358瘋狂fēngkuáng (phân khoáng): điên rồ.
359收到shōu dào (sâu tao): dấn được.
360其中qízhōng (chí trung): vào đó.
361想法xiǎngfǎ (xéng phả): cách nghĩ, ý nghĩ.
362紐約niǔyuē (niể duê): new york( Mỹ).
363家裡jiālǐ (chea lỉ): vào nhà.
364還要hái yào (hái hảo) : còn muốn, vẫn muốn.
365後面hòumiàn (hâu men): phía sau, đằng sau.
366帶來dài lái (tai lái): mang lại.
367昨天zuótiān (chúa then): hôm qua.
368不好bù hǎo (pù hảo): không tốt.
369抓住zhuā zhù (troa tru): bắt được , túm được.
370記錄jìlù (chi lu): ghi lại , ghi chép.
371老兄lǎoxiōng (lảo xung): anh bạn, ông anh.
372來自láizì (lái chư): cho từ.
373大學dàxué (ta xuế): đại học.
374照顧zhàogù (trao cu): siêng sóc.
375太太tàitài (thai thai): bà lớn, bà chủ, bà xã, bà nhà.
376聰明cōngmíng (chông mính): thông minh.
377本來běnlái (pẩn lái): ban đầu, trước đây, lẽ ra, đáng lẽ.
378加油jiāyóu (chea yếu): cụ lên.
379多久duōjiǔ (tuô chiểu): bao lâu.
380並且bìngqiě (ping chiể): đồng thời, rộng nữa, vả lại.
381直接zhíjiē (trứ chiê): trực tiếp.
382對於duìyú (tuây úy): về, đối với.
383突然túrán (thú rán): đột nhiên nhiên.
384開槍kāi qiāng (khai cheng): mở súng.
385除非chúfēi (chú phây): trừ khi,ngoài ra.
386正常zhèngcháng (trâng cháng): thường thường.
387死亡sǐwáng (sử oáng): chết, tử vong.
388終於zhōngyú (trung úy): cuối cùng.
389擁有yǒngyǒu (dúng yểu): có.
390不再bù zài (pú chai): không lặp lại , ko gồm lần sản phẩm công nghệ 2.
391咖啡kāfēi (khai phây): cà phê.
392阻止zǔzhǐ (chú trử): chống trở, phòng cản
393想像xiǎngxiàng (xẻng xeng): tưởng tượng.
394冷靜lěngjìng (lẩng ching): vắng ngắt vẻ, im tĩnh, bình tĩnh.
395方法fāngfǎ (phang phả): phương pháp, biện pháp làm.
396能力nénglì (nấng li): năng lực, khả năng.
397完美wánměi (oán mẩy): hoàn mỹ.
398目標mùbiāo (mu peo): mục tiêu.
399有關yǒuguān (yểu quan): liên quan, hữu quan.
400精神jīngshén (ching sấn): tinh thần.

Các tự vựng tiếng Trung Cơ phiên bản từ 400 – 500

401另外lìngwài (ling oai): không tính ra.
402放鬆fàngsōng (phang sung): thả lỏng, buông lỏng, lơ là.
403休息xiūxí (xiêu xí): ngủ ngơi, nghỉ.
404每天měitiān (mẩy then): từng ngày.
405回答huídá (huấy tá): trả lời, giải đáp.
406兇手xiōngshǒu (xung sẩu): hung thủ.
407負責fùzé (phu chứa): phụ trách.
408介意jièyì (chiê y): nhằm ý, nhằm bụng, giữ tâm.
409試試shì shì (sư sư): thử.
410那天nèitiā (nây then): hôm đó.
411系統xìtǒng (xi thủng): hệ thống.
412睡覺shuìjiào (suây cheo): ngủ.
413謀殺móushā (mấu sa): mưu sát.
414禮物lǐwù (lỉ u): món quà, quà.
415那種nà zhǒng (na trủng): nhiều loại đó.
416各位gèwèi (cưa guây): các vị ( đại biểu, giáo viên…).
417錯誤cuòwù (chua u): sai lầm, lỗi lầm, lệch lạc.
418隨便suíbiàn (suấy ben): tùy tiện, tùy, tùy ý, bất cứ.
419頭髮tóufǎ (thấu phả): tóc.
420關心guānxīn (quan xin): quan tiền tâm.
421幹嗎gànma (can ma): có tác dụng gì.
422興趣xìngqù (xing chuy): hứng thú, say mê thú.
423報告bào gào (pao cao): báo cáo, bản báo cáo, phát biểu.
424從沒cóng méi (chúng mấy): chưa bao giờ, ko bao giờ.
425經歷jīnglì (ching li):từng trải, trải qua, những bài toán trải qua.
426老師lǎoshī (lảo sư): giáo viên.
427不用bùyòng (bú dung): ko cần.
428小孩xiǎohái (xẻo hái): trẻ em.
429人類rénlèi (rấn lây): loài người, nhân loại.
430自由zìyóu (chư yếu): tự do.
431支持zhīchí (trư chứ): ủng hộ.
432星期xīngqí (xing chí): tuần lễ, ngày thứ, chủ nhật( call tắt).
433很快hěn kuài (hẩn khoai): vô cùng nhanh.
434生氣shēngqì (sâng chi): tức giận, giận dỗi.
435建議jiànyì (chien yi): loài kiến nghị, đề xuất, sáng sủa kiến.
436做到zuò dào (chua tao): có tác dụng được.
437屁股pìgu (phi cu): mông, đít.
438生日shēngrì (sâng rư): sinh nhật , ngày sinh.
439晚安wǎn’ān (oản an): ngủ ngon.
440否則fǒuzé (phẩu chứa): bởi không, ví như không.
441安排ānpái (an phái): sắp xếp, cha trí, trình bày.
442年輕niánqīng (nén ching): tuổi trẻ, thanh niên.
443下面xiàmiàn (xia men): phía dưới, mặt dưới.
444姑娘gūniáng (cu néng): cô nương.
445鑰匙yàoshi (deo sư): chìa khóa.
446法官fǎguān (phả quản): quan tòa , tòa án.
447選手xuǎnshǒu (xoén sẩu): tuyển thủ, thí sinh.
448信息xìnxī (xin xi): tin tức, thông tin.
449投票tóupiào (thấu pheo): vứt phiếu.
450哥哥gēgē (cưa cựa): anh trai.
451手術shǒushù (sẩu su):p hẫu thuật.
452必要bìyào (pi deo): đề xuất thiết, thiết yếu.
453身邊shēnbiān (sân pen): bên cạnh, bên mình.
454撒謊sāhuǎng (sa hoảng): nói dối, bịa đặt.
455武器wǔqì (ủ chi): vũ khí.
456痛苦tòngkǔ (thung khủ): nhức khổ, thống khổ.
457全部quánbù (choén pu): toàn bộ.
458手機shǒujī (sẩu chi): ĐTDĐ
459忘記wàngjì (oang chi): quên.
460存在cúnzài (chuấn chai): tồn tại.
461首先shǒuxiān (sẩu xen): đầu tiên.
462以及yǐjí (ỷ chí): và, cùng.
463個人gèrén (cưa rấn): cá nhân.
464代表dàibiǎo (tai pẻo): đại biểu, đại diện.
465堅持jiānchí (chen chứ): kiên trì.
466意義yìyì (yi yi): ý nghĩa.
467承認chéngrèn (chấng rân): quá nhận.
468發誓fāshì (pha sư): thề, lời thề, xin thề.
469理由lǐyóu (lỉ yếu): lý do.
470顯然xiǎnrán (xẻn rán): hiển nhiên.
471政府zhèngfǔ (trâng phủ): chủ yếu phủ.
472這次zhè cì (trưa chư): lần này.
473生意shēngyì (sâng y): buôn bán,làm ăn, mức độ sống, nảy nở.
474遇到yù dào (uy tao): chạm chán phải, bắt gặp.
475即使jíshǐ (chí sử): cho dù, mặc dù cho.
476記住jì zhù (chi tru): ghi nhớ.
477到處dàochù (tao chu): mọi nơi, hầu hết nơi, đâu đâu.
478幸運xìngyùn (xing uyn): vận may, thời điểm may.
479那時nà shí (na sứ): thời gian đó, lúc đó.
480事兒shì er (sư ơ): sự việc.
481犯罪fànzuì (phan chuây):phạm tội , phạm lỗi.
482跳舞tiàowǔ (theo ủ): dancing múa.
483白痴báichī (pái chư): ngớ ngẩn, thằng ngốc.
484信任xìnrèn (xin rân): tín nhiệm.
485新聞xīnwén (xin uấn):tin ngay tắp lự sự, vấn đề mới xảy ra.
486未來wèilái (guây lái): mai sau, sau này, tương lai.
487道歉dàoqiàn (tao chen): nhấn lỗi, chịu lỗi.
488可憐kělián (khửa lén): đáng thương.
489實在shízài (sứ chai): chân thực, quả thực, thực ra.
490加入jiārù (chea ru): gia nhập.
491病人bìngrén (ping rấn): tín đồ bệnh.
492治療zhìliáo (trư léo): trị liệu, trị trị.
493原諒yuánliàng (doén leng): tha thứ, quăng quật qua.
494行為xíngwéi (xính guấy): hành vi.
495比較bǐjiào (pỉ cheo): tương đối.
496婚禮hūnlǐ (huân lỉ): hôn lễ.
497弟弟dìdì (ti ti): em trai.
498組織zǔzhī (chủ trư): tổ chức.
499想想xiǎng xiǎng (xéng xẻng): nghĩ về .
500繼續jìxù (chi xuy): tiếp tục

→ coi series 21 bài học tập tiếng Trung cơ bạn dạng cho người Mới bắt đầu

Từ vựng Cơ bạn dạng từ 500 – 1000

Tải file PDF 3000 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Trung cơ bản

Để cải thiện kiến thức về từ bỏ vựng, hãy phối hợp học tiếng Trung cùng với sách tự vựng giờ đồng hồ Trung nhằm đạt kết quả cao nhất nhé.