Website sở giáo dục tp hcm

      244
Về bài toán thông tin các nội dung tương quan đến kỳ thi kỹ năng nghề tp.hồ chí minh năm 2023 phát hành Kế hoạch triển khai Chương trình nâng cấp chất lượng Giáo dục công việc và nghề nghiệp của tp.hcm năm 2023

Bạn đang xem: Website sở giáo dục tp hcm

*

*


*

*

Xem thêm: Viên Uống Vitamin Tổng Hợp Cho Phụ Nữ 30, Top 7 Vitamin Tổng Hợp Tốt Nhất Hiện Nay

Giáo dục nghề nghiệp là 1 bậc học tập của khối hệ thống giáo dục quốc dân nhằm mục đích đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ chuyên môn cao đẳng và những chương trình đào tạo công việc và nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, sale và dịch vụ, được tiến hành theo hai vẻ ngoài là đào tạo và giảng dạy chính quy và huấn luyện và giảng dạy thường xuyên.


*
2. Chính sách Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, xẻ sung, bãi bỏ những lao lý nào của Luật giáo dục đại học?

Luật Giáo dục nghề nghiệp và công việc đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những lao lý nào của Luật giáo dục và đào tạo đại học?


Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, ngã sung, bến bãi bỏ một trong những điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 như sau:

- Thay thế các từ “trường trung cung cấp chuyên nghiệp” bằng cụm trường đoản cú “trường trung cấp” trên khoản 3 Điều 37;

- Bỏ các cụm trường đoản cú trong một vài điều như sau:

+ Bỏ nhiều từ “cao đẳng,” tại khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 5, Điều 33, điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 36 với khoản 4 Điều 45;

+ Bỏ cụm từ “trình chiều cao đẳng,” trên khoản 1 Điều 6;

+ Bỏ nhiều từ “trường cao đẳng,” tại Điều 2, khoản 8 Điều 4, khoản 1 Điều 11, Điều 14, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 4 Điều 27 cùng Điều 28;

+ Bỏ các từ “Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào chế tạo công thừa nhận xếp hạng đối với trường cao đẳng” tại khoản 5 Điều 9;

+ Bỏ các từ “có trình độ chuyên môn thạc sĩ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng” tại điểm b khoản 2 Điều 20;

+ Bỏ nhiều từ “bằng xuất sắc nghiệp cao đẳng” tại khoản 1 Điều 38;

 

+ Bỏ nhiều từ “chương trình đào tạo cao đẳng” tại Điều 59;

- Bãi quăng quật điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7, đoạn 2 khoản 1 Điều 27, đoạn 2 khoản 2 Điều 27 với điểm a khoản 1 Điều 38.

Đính kèm: