Thiếu lâm võ lâm truyền kỳ mobile

      298

Thiếu Lâm nằm trong Hành Kim có sức mạnh hơn người, thân thể cường tráng; khi thăng cung cấp sinh mạng đang được tăng thêm rất nhanh, chức năng khi luyện tập ngoại công cũng mạnh bạo hơn thấy rõ. Mọi khi sinh mạng tăng lên một cấp thì ngoại công cũng tạo thêm rất nhiều. Bạn thuộc hành Kim rèn luyện nội công thì đang bất lợi.

Bạn đang xem: Thiếu lâm võ lâm truyền kỳ mobile

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sư Tử Hống: Nội lực bạo phát tấn công địch, khiến kẻ thù hôn mê trong thời gian ngắn.

Bất Động Minh Vương: sau thời điểm thi triển sẽ thay đổi lớn, trong thời gian ngắn đẩy mạnh thuộc tính.

Tâm Pháp:

Dịch cân Kinh: trung ương Pháp trung cấp cho Thiếu Lâm, tăng sức pk của phiên bản thân.

Xem thêm: Hùng Đại Lâm Và Quách Phú Thành, Hùng Đại Lâm

Như Lai Thiên Diệp: tâm Pháp cao cấp của thiếu thốn Lâm, tăng kháng cho bản thân.

La Hán Trận: Trận pháp thiếu thốn Lâm, tăng sức mạnh chiến đấu của đồng minh trong trận pháp.

Đại vượt Như Lai Chú: tốt học thiếu Lâm, khiến đệ tử thiếu thốn Lâm lúc bị tấn công sẽ tự động triển khai Sư Tử Hống, kết quả này chỉ kích hoạt 1 lần vào một khoảng tầm thời gian.

La Hán Kim Thân: Kỹ năngThiếu Lâm, giúp đồ đệ Thiếu Lâm lúc bị tấn công có tỉ lệ thành phần kích hoạt Minh Kính Võ Đài, trong thời gian ngắn làm phản đòn cận chiến và tầm xa tăng mạnh, vào một khoảng thời hạn chỉ rất có thể kích hoạt 1 lần.