Ngôn ngữ trung đại học mở

      59
Yxedapdientot.com may be trying lớn access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts và reload this page.

Bạn đang xem: Ngôn ngữ trung đại học mở

*
Khoa ngoại Ngữ

Xem thêm: Cách Chụp Màn Hình Trình Duyệt Chrome, Firefox, Chụp Ảnh Màn Hình Toàn Bộ Trang Web Trên Chrome

*

*

*Lưu ý: 

- Hệ đh chính quy bao hàm 4 vẻ ngoài đào tạo: hiệ tượng tập trung 4 năm, hình thức văn bởi 2 và hiệ tượng liên thông hoàn hảo kiến thức

- Sinh viên các khóa tự 2018 về bên trước phải học trả nợ, học vấp ngã sung, học tập môn sửa chữa của khóa 2019 quay trở lại sau xem thêm danh mục môn học tương đương của khóa 2019

- chuẩn chỉnh đầu ra năng lượng ngôn ngữ ngành ngôn từ anh (Quy đổi theo những chứng chỉ quốc tế): nhấn vào đây

A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2021:Danh mục môn học tương đương

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH: Chương trình đào tạo

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC: Chương trình đào tạo

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT: Chương trình đào tạo 

III. NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC: Chương trình đào tạo  

B. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019, 2020:

Danh mục môn học tương đương cho tất cả 3 ngành.

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH:  Chương trình đào tạo

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC: Chương trình đào tạo

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT:  Chương trình đào tạo 

C. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2016, 2017, 2018:

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

1. Chuyên ngành cách thức Giảng dạy dỗ Tiếng Anh

2. Chuyên ngành huấn luyện và đào tạo Anh văn thiếu hụt nhi

3. Chuyên ngành Biên phiên dịch

4. Chuyên ngành giờ Anh yêu đương mại

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

D. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH:

1. Chuyên ngành cách thức Giảng dạy dỗ Tiếng Anh

2. Chuyên ngành huấn luyện và đào tạo Anh văn thiếu nhi

3. Chuyên ngành Biên phiên dịch

4. Chuyên ngành giờ Anh yêu quý mại

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

Phân xẻ CTDT theo 3 học tập kỳ cho Khóa 2009,2010,2011,2012 (Ngành tiếng Anh, giờ đồng hồ Nhật, Ngành giờ đồng hồ Trung Quốc).xls