Ngày đẹp tháng 8 năm 2018

      83

Để góp quý khách dễ ợt trong bài toán xem ngày tốttháng 8 năm 2018 cũng như thuận luôn thể trong việc so sánh các ngày vào thời điểm tháng 8/2018 cùng với nhau. Công ty chúng tôi đã Tổng đúng theo tất cả ngày đẹp trong thời điểm tháng 82018 cũng như đưa ra những ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường hòa hợp quý bạn không đề xuất xem ngày giỏi tháng 8 năm 2018 tốt xem ngày đẹp mắt tháng 8 năm 2018 bởi vì đã có ý định tiến hành công việc vào một ngày ví dụ trong mon 8, quý bạn sung sướng tìm cho ngày tương ứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn lao lý Xem ngày tốt xấu để thấy một ngày thay thể.


Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 8 năm 2018

Xem ngày giỏi tháng 9 năm 2018


Xem ngày xuất sắc tháng 10 năm 2018


Xem tử vi 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 8 NĂM 2018


Lịch dương

1

Tháng 8


Lịch âm

20

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 8


Lịch âm

21

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 8


Lịch âm

22

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 8


Lịch âm

23

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 8


Lịch âm

24

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 8


Lịch âm

25

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 8


Lịch âm

26

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 8


Lịch âm

27

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 8


Lịch âm

28

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 8


Lịch âm

29

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày ngay cạnh Tuất, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 8


Lịch âm

1

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 8


Lịch âm

2

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 8


Lịch âm

3

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 8


Lịch âm

4

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 8


Xem thêm: Review Top 10+ Nước Hoa Hồng Cho Da Dầu Đáng Đồng Tiền Bát Gạo Nhất 2022

Lịch âm

5

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 8


Lịch âm

6

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 8


Lịch âm

7

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 8


Lịch âm

8

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 8


Lịch âm

9

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 8


Lịch âm

10

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày liền kề Thân, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 8


Lịch âm

11

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 8


Lịch âm

12

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 8


Lịch âm

13

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 8


Lịch âm

14

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 8


Lịch âm

15

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 8


Lịch âm

16

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 8


Lịch âm

17

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 8


Lịch âm

18

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 8


Lịch âm

19

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 8


Lịch âm

20

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày sát Ngọ, tháng Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 8


Lịch âm

21

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Canh Thân, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đây là Tổng đúng theo ngày xuất sắc tháng 8 năm 2018 mà công ty chúng tôi muốn giữ hộ đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Thế nên, khi thâu tóm được ngày xuất sắc xấu trong tháng 8/2018 thì bạn phải tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để có kết quả cụ thể và đúng mực nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày tốt theo từng mục tiêu công việc

♦ coi ngày giỏi xuất hành năm 2022

♦ xem ngày giỏi cắt tóc năm 2022

♦ coi ngày giỏi cưới hỏi năm 2022

♦ xem ngày chuyển bàn thờ tổ tiên năm 2022

♦ xem ngày cài đặt xe máy, ô tô năm 2022

♦ xem ngày bắt chó

♦ xem ngày gửi nhà năm 2022

♦ xem ngày giỏi treo bảng hiệu

♦ xem ngày xuất sắc khai trương mở cửa hàng năm 2022

♦ xem ngày giỏi mua điện thoại cảm ứng