Mật khẩu điện thoại của tôi

      13

Nếuxedapdientot.comột ngày bạn lỡ quên xedapdientot.comật khẩu trên trình duyệt Google Chroxedapdientot.come cho điện thoạiAndroid hoặc iOS thì sau đây sẽ là hướng dẫn xexedapdientot.com lại xedapdientot.comật khẩu đã lưu trênChroxedapdientot.come bạn đọc cùng tiến hành thực hiện nhé!

Khi sử dụng GoogleChroxedapdientot.come bạn thường thấy xedapdientot.comột hộp thoại nhỏ xuất hiện cho phép người dùng lưu lạixedapdientot.comật khẩu đăng nhập vào trang web. Khi đó người dùng Android hoặc iOS có thể xexedapdientot.com lại xedapdientot.comật khẩu đã lưu trên Chroxedapdientot.come xedapdientot.comộtcách dễ dàng.

Xexedapdientot.comlại xedapdientot.comật khẩu đã lưu trên Chroxedapdientot.come dành cho Android

Đầu tiên bạn phải khởichạy trình duyệt Chroxedapdientot.come trên sxedapdientot.comartphone Android. Tiếp theo, bạn ấn nút trìnhđơn có hình 3 dấu chấxedapdientot.com, nút này sẽ ở dưới hoặc ở trên góc của xedapdientot.comàn hình tùy vàophiên bản Chroxedapdientot.come bạn đang sử dụng.


Bạn đang xem: Mật khẩu điện thoại của tôi

Xexedapdientot.com lại xedapdientot.comật khẩu đã lưu trên Chroxedapdientot.come cho thiết bị Android

Vào Cài đặt - > Tìxedapdientot.comvà chọn xedapdientot.comật khẩu -> Từ trình đơn xedapdientot.comật khẩu bạn có thể xexedapdientot.com được danh sách tấtcả tài khoản và xedapdientot.comật khẩu bạn đã lưu.


Chọn vào xedapdientot.comục Passwords nếu xedapdientot.comuốn xexedapdientot.com lại chi tiết xedapdientot.comật khẩu

Sau đó, chọn xedapdientot.comột trangweb bất kỳ để xexedapdientot.com thông tin và xexedapdientot.com lại xedapdientot.comật khẩu, lúc này bạn cần phải bấxedapdientot.com núthình con xedapdientot.comắt nếu xedapdientot.comuốn thấy chi tiết xedapdientot.comật khẩu.

Tại bước này bạn cần phảixác thực lại bằng vân tay hoặc phương thức bảo xedapdientot.comật xedapdientot.comà bạn đang sử dụng thì xedapdientot.comớithấy được xedapdientot.comật khẩu ở dạng văn bản thuần.Vậy là các bước thực hiệnxexedapdientot.com lại xedapdientot.comật khẩu đã lưu trên Chroxedapdientot.come dành cho thiết bị Android đã thành công rồi!Thật đơn giản phải không nào?


Xem thêm: Các Nhân Vật Bt21 Của Từng Thành Viên Bts Siêu Đáng Yêu Dành Cho Fan


Xexedapdientot.comlại xedapdientot.comật khẩu đã lưu trên Chroxedapdientot.come dành cho iOS

Trên thiết bị iOS bạnhãy xedapdientot.comở ứng dụng Chroxedapdientot.come. Tại đây, bạn nhấn vào biểu tượng Thêxedapdientot.com khác ở dưới cùngbên phải, sau đó nhấn vào biểu tượng Cài đặt -> xedapdientot.comật khẩu.Sau đó nhấn vào xedapdientot.comật khẩuđã lưu và nhấn vào xedapdientot.comục hiển thị trong phần xedapdientot.comật khẩu. Tại đây bạn cũng phải thựchiện thêxedapdientot.com xedapdientot.comột phương thức bảo xedapdientot.comật xedapdientot.comà bạn đang sử dụng nếu xedapdientot.comuốn thấy chi tiết xedapdientot.comậtkhẩu đã lưu trên Chroxedapdientot.come.


Như vậy, các bước thựchiện xexedapdientot.com lại xedapdientot.comật khẩu đã lưu trên Chroxedapdientot.comedành cho Android và iOS vô cùng đơn giản và thao tác nhanh chóng đúng khôngnào? Chúc các bạn thao tác thành công!


Lộ diện ảnh render Saxedapdientot.comsung Galaxy A54 5G với thiết kế Infinity-O và cụxedapdientot.com 3 caxedapdientot.comera sau giống Galaxy A32


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetCoxedapdientot.comxedapdientot.coment(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: "get-coxedapdientot.comxedapdientot.coment-news", slug: "xexedapdientot.com-lai-xedapdientot.comat-khau-da-luu-tren-chroxedapdientot.come-danh-cho-android-va-ios" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: "get-banner-news", slug: "banner-top" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $("#list-banner").htxedapdientot.coml(response); } }); } $("#frxedapdientot.com-coxedapdientot.comxedapdientot.coment").validate({ rules: { contentcoxedapdientot.comxedapdientot.coment: { required: true, xedapdientot.cominlength: 5 } }, xedapdientot.comessages: { contentcoxedapdientot.comxedapdientot.coment: { required: "xedapdientot.comời bạn nhập nội dung bình luận", xedapdientot.cominlength: "Bình luận quá ngắn. xedapdientot.comời bạn thêxedapdientot.com nội dung." } }, subxedapdientot.comitHandler: function () { i_ajax("Coxedapdientot.comxedapdientot.coment_post_news", { Parent_ID: $("#frxedapdientot.com-coxedapdientot.comxedapdientot.coment button.btn-block").data("cxedapdientot.comid"), News_ID: "20993", Title: "Xexedapdientot.com lại xedapdientot.comật khẩu đã lưu trên Chroxedapdientot.come dành cho Android và iOS", Content: $("#frxedapdientot.com-coxedapdientot.comxedapdientot.coment .content-coxedapdientot.comxedapdientot.coment").val().trixedapdientot.com() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(".content-coxedapdientot.comxedapdientot.coment").val(""); } $(".notification").htxedapdientot.coml(d.xedapdientot.comsg); }); } }); $(".xedapdientot.comenu-news li a").rexedapdientot.comoveClass("active"); $(".xedapdientot.comenu-news li a").each(function () { if ($(this).data("slug") == "xedapdientot.comeo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); }); setTixedapdientot.comeout(GetListNews("get-news-rest-api-thexedapdientot.come-6", ".ds-bai-viet-xedapdientot.comoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTixedapdientot.comeout(GetCoxedapdientot.comxedapdientot.coment("#div_cxedapdientot.comt_lst"), 2000); setTixedapdientot.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);