Mời jackson (got7) ngủ chung, hani (exid) bị netizen chê vô duyên

      132

Thành Viên: Kim Byung-man, Hwanhee (Fly to lớn the Sky), Lee Jang-woo, Son Eun-seo, Hong Jong-hyun, Oh Ji Ho, Hwang Woo-seul-hye, Park Yu-hwan, Ahn Se-ha, Bora (Sistar), Sungyeol (Infinite), Lee Jong-won.Chủ đề: Surviving in Unknown (1st Half), Searching for Gold (2nd Half).Thành Viên: Kim Byung-man, Lee Won-jong, Park Joon-Hyung, Jo Dong-hyuk, Sam Hammington, Kang Kyun-Sung, Hwang Chi-yeul, Lee Sang-yeob, Wang Ji-hye, Gong Hyun-joo, Jung Joon-Young, Yoon Doo-Joon (BEAST), Yong Jun-hyung (BEAST), Hae-ryung(BESTie).EP: 184 – 185 Send Me (Law of the Jungle 4th year anniversary special, recording in the Caribbean).Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Hani (EXID), Jackson Wang (Got7), Bang Minah (Girl’s Day), N (VIXX), Kim Tae-woo, Hyun Joo-yup, Dong Hyun Kim, Choi Woo-shik, Jo Han-sun, Go Joo-won, Kim Ki-bang, Lee Mi-do (ko), Kim Hee-jung, Yoo Seung-ok.Tiêu đề: Law of the Jungle in Nicaragua.EP: 175 – 177 Second Half of Hidden Kingdom Special.EP: 171 – 174 First half of Hidden Kingdom Special.Thành Viên: Kim Byung-man, Jeong Jun-ha, Shim Hyung-tak, bởi Sang-woo, Jeong Jinwoon, Sam Hammington, phái mạnh Gyu-ri, Jun Hyoseong (Secret), Lee Tae-gon, Ryu Dam, Seo Hyo-rim, HaHa, Park Chanyeol (EXO), Choi Mino (Freestyle).Tiêu đề: Law of the Jungle: Hidden Kingdom Special.Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Han-byul, Kangnam, Ryu Seung-soo, Lee Jung-jin, Bae Soo-bin, Yoon Sang-hyun, Lee Yi-kyung, Eun Ji-won, Jeong Jinwoon, Dasom (Sistar).Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Son Ho-jun, Raymon Kim, Kim Jong-min, Lim Ji-yeon, Park Hyung-sik, Seo In-guk, Jang Su-won, Lee Sung-jae.Chủ đề: Law of the Jungle Family Outing!.Tiêu đề: Law of the Jungle in Indochina.Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Yoon Se-ah, Son Ho-jun, Baro, Sam Okyere, Sam Hammington, Yook Joong-wan (Rose Motel), Jo Dong-hyuk.Tiêu đề: Law of the Jungle with Friends.Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, lặng Chang-jung, Jung Man-sik, Lee Tae-im, Lee Changmin, Seo Ji-seok, Jang Dong-woo (INFINITE).Tiêu đề: Law of the Jungle in Costa Rica.Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Jung Doo-hong, Kim Gyu-ri, Kim Tae-woo, Lee Jae-yoon, Dana (The Grace), Kwon Oh-joong, Tao, Kikwang (Beast).Tiêu đề: Law of the Jungle in Solomon Islands.Thành Viên: Kim Byung-man, Kim Seung-soo, Park Hwi-soon, Kang Ji-sub, Uee (After School), Niel (Teen Top), James (Royal Pirates).Tiêu đề: Law of the Jungle in Indian Ocean.Thành Viên: Kim Byung-man, Oh Jong-hyuk, Ye Ji-won, Bong Tae-gyu, Lee Min-woo (Shinhwa), Bae Sung-jae, Onew (Shinee), Kangin (Super Junior), Hyuk (VIXX).Khách mời quan trọng đặc biệt Tập 100: Hwang Kwang-hee (ZE:A), Choo Sung-hoon, Jeon Hye-bin, Oh Jong-hyuk.Thành Viên: Kim Byung-man, im Won-hee, Bong Tae-gyu, Hwang Hyun-hee, Lee Young-ah, Seo Ha-jun, Onew (Shinee), Dong-jun (ZE:A).Vị trí: Dinawan Island, Sabah Malaysia, Borneo, Southeast Asia.Tiêu đề: Law of the Jungle in Borneo: the Hunger Game.

*

Thành Viên: Kim Byung-man, Ryu Dam, Park Jung-chul, Oh Jong-hyuk, yên ổn Won-hee, Ye Ji-won, Si-wan (ZE:A), Chanyeol (EXO).Tiêu đề: Law of the Jungle in Micronesia.Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ryu Dam, Lee Kyu-han, Kim Won-jun, Han Eun-jung, Jung Tae-woo.Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ryu Dam, Kim Sung-soo, mang đến Yeo-jeong, Oh Jong-hyuk, Lee Sung-yeol (INFINITE).Vị trí: Caribbean & Belize, Central America.Tiêu đề: Law of the Jungle in Caribbean/Maya Jungle.Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Park Jung-chul, Ahn Jung-hwan, Oh Ji-eun, Jung Joon, Kim Hye-seong.Tiêu đề: Law of the Jungle in Himalayas.Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Park Jung-chul, Jung Suk-won, Park Bo-young, Lee Pil-mo.Tiêu đề: Law of the Jungle in New Zealand.Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Choo Sung-hoon, Park Jung-chul, Park Sol-mi, Mir (MBLAQ).Vị trí: Amazon rainforest và Galápagos Islands, Ecuador, South America.Tiêu đề: Law of the Jungle in Amazon/Galapagos.Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Ryu Dam, Park Jung-chul, Jeon Hye-bin, Jeong Jin-woon (2AM).Tiêu đề: Good Sunday – Kim Byung-man’s Law of the Jungle in Madagascar.Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Lee Tae-gon.Tiêu đề: Good Sunday – Kim Byung-man’s Law of the Jungle in Siberia.Thành Viên: Kim Byung-man, Noh Woo-jin, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Choo Sung-hoon, Park Si-eun.Tiêu đề: Good Sunday – Kim Byung-man’s Law of the Jungle in Vanuatu.Thành Viên: Kim Byung-man, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Noh Woo-jin, Kim Kwang-kyu, Tae-mi.Vị trí: Papua, Indonesia, Southeast Asia.Thành Viên: Kim Byung-man, Ricky Kim, Hwang Kwang-hee (ZE:A), Ryu Dam.Tiêu đề: Kim Byung-man’s Law of the Jungle.