Khung thời gian năm học 16-17

      302
Quyết định 1893/QĐ-BGDĐT năm năm 2016 quy định khung planer thời gian, nguyên tắc xây dựng kế hoạch, thẩm quyền phát hành kế hoạch và chế độ report năm học năm 2016 - 2017 của giáo dục và đào tạo mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục liên tục trong nước ta và ở các địa phương.

Bạn đang xem: Khung thời gian năm học 16-17

 

1. Size kế hoạch thời hạn năm học 2016-2017 vận dụng chung cho giáo dục đào tạo mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc

Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT phương pháp khung thời gian rõ ràng như sau:

- Thi trung học phổ thông quốc gia, học sinh giỏi giang sơn các cấp cho học.

2. Thời gian năm học tập 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông với giáo dục tiếp tục ở các địa phương theo quyết định 1893

- Ngày tựu trường, khai giảng.

- Ngày bắt đầu, dứt học kỳ I, II.

- Ngày ngừng năm học.

- Ngày thi học viên giỏi, ngày xét công nhận kết thúc chương trình giáo dục tiểu học, giỏi nghiệp THCS.

- Ngày dứt tuyển sinh vào những lớp đầu cấp học.

- Ngày nghỉ ngơi lễ, tết.

- thời hạn nghỉ đối với giáo viên trong thời hạn học.

- những ngày nghỉ không giống (nghỉ thân học kỳ, nghỉ cuối học tập kỳ, ngủ theo mùa vụ, ngủ Tết của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

3. Qui định xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 ở các địa phương

Quyết định số 1893 năm 2016 quy định bề ngoài khi sản xuất kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ lễ, nghỉ hè.

4. Thẩm quyền phát hành kế hoạch thời hạn năm học dụng cụ tại đưa ra quyết định 1893 của BGDĐT

Kế hoạch thời gian năm học tập 2016-2017 thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp cho tỉnh và giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo.

5. Chính sách báo cáo

Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo có trách nhiệm tiến hành chế độ report về Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên về tình hình chuẩn bị năm học, khai giảng, sơ kết, tổng kết năm học tập 2016-2017.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 1893/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày thứ 3 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH form KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016-2017 CỦA GIÁO DỤC MẦMNON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CPngày 18 tháng 4 thời điểm năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ, ban ngành ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 mon 3 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CPngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định bỏ ra tiếtvà giải đáp thi hành một trong những điều của phép tắc Giáo dục;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. phát hành Khung kế hoạch thời gian năm học2016-2017 vận dụng chung cho giáo dục và đào tạo mầm non, giáo dục đào tạo phổ thông với giáo dụcthường xuyên trong toàn nước như sau:

4. Thi trung học nhiều (THPT) quốcgia năm 2017, thi học viên giỏi non sông các cung cấp học (theo văn bản hướng dẫn riêngcủa Bộ).

Điều 2. Kế hoạch thời gian năm học tập 2016-2017 của giáo dụcmầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông và giáo dục tiếp tục ở các địa phương bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày ban đầu và ngày kết thúc họckỳ I; ngày bước đầu và ngày xong xuôi học kỳ II.

3. Ngày xong xuôi năm học.

4. Ngày thi học viên giỏi, ngày xétcông nhận xong chương trình giáo dục và đào tạo tiểu học, ngày xét công nhận tốtnghiệp THCS.

5. Ngày dứt tuyển sinh vào cáclớp đầu cấp học.

6. Các ngày ngủ lễ, tết.

Xem thêm: Top 100 Bài Hát Nhạc Đang Hot Hiện Nay !, Top 100 Ca Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất

7. Thời hạn nghỉ so với giáo viêntrong năm học.

8. Những ngày nghỉ không giống (nghỉ giữa họckỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số,nghỉ tiệc tùng truyền thống của địa phương).

Điều 3. phương pháp xây dựng kế hoạch thời gian năm học2016-2017 ở các địa phương

1. Kế hoạch thời gian năm học cần đảmbảo số tuần thực học:

a) Đối với cấp cho mầm non, có tối thiểu 35tuần thực học tập (học kỳ I có tối thiểu 18 tuần, học tập kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b) Đối với cấp tiểu học, bao gồm ít nhất35 tuần thực học (học kỳ I có tối thiểu 18 tuần, học kỳ II có tối thiểu 17 tuần);

c) Đối cùng với cấp thcs và cung cấp THPT, cóít tốt nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18tuần);

d) Đối với giáo dục đào tạo thường xuyên(THCS và THPT), có tối thiểu 32 tuần thực học tập (mỗi học tập kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Kế hoạch thời hạn năm học tập phảiphù hợp với điều khiếu nại tự nhiên, thôn hội với tập tiệm của địa phương.

3. Những ngày nghỉ ngơi lễ, tết được thực hiệntheo điều khoản của lý lẽ Lao hễ và các quy định tại những văn bạn dạng dưới Luật. Nếungày nghỉ ngơi lễ, đầu năm trùng vào ngày nghỉ vào cuối tuần thì được nghỉ ngơi bù theo quy định.

4. Ngủ Tết Nguyên đán tối thiểu là 7ngày.

5. Thời gian nghỉ hè vắt cho nghỉphép năm của cô giáo là 2 tháng, hoàn toàn có thể được bố trí xen kẽ vào thời hạn kháctrong năm để phù hợp với đặc điểm rõ ràng và kế hoạch thời hạn năm học của địaphương.

6. Khuyến khích xây đắp và áp dụng kếhoạch thời hạn năm học nhất quán cho những cấp học tập trong ngôi trường phổ thông gồm nhiềucấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu họcvà cấp THCS.

Điều 4. Thẩm quyền ban hành kế hoạch thời gian năm học2016-2017

1. Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương quyết định:

a) Kế hoạch thời gian năm học2016-2017 của giáo dục và đào tạo mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục liên tiếp ápdụng mang lại địa phương.

b) thời gian nghỉ học cùng thời giankéo nhiều năm năm học tập trong ngôi trường hợp quánh biệt.

2. Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạoquyết định:

a) Cho học sinh nghỉ học trong trườnghợp khí hậu quá khắc nghiệt, thiên tai và sắp xếp học bù.

b) bố trí lịch ngủ của giáo viêntrong năm học.

Điều 5. người có quyền lực cao Sở giáo dục và Đào tạo có trách nhiệmthực hiện nay chế độ report về Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất như sau:

4. Report về những ra quyết định của Chủtịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ươngtrong các trường hợp hiện tượng tại Khoản 1 Điều 4 của ra quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Điều 7. các ông (bà) Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đơnvị trực thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trựcthuộc Trung ương, chủ tịch Sở giáo dục và Đào tạo phụ trách thi hành Quyếtđịnh này.

Nơi nhận: - Ban Tuyên giáo TW; - Văn phòng bao gồm phủ; - công sở Quốc hội; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - cỗ trưởng, các Thứ trưởng; - Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam; - Hội Khuyến học Việt Nam; - Hội Cựu giáo chức Việt Nam; - các Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND; ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố; - Như Điều 7; - website Bộ; - Lưu: VT, TH.