Đọc truyện chúa tể của những chiếc nhẫn

      169

Chúa tể những chiếc nhẫnđược viết trong thời kỳ tác giả dạy học ở Oxford, từ năm 1937 đến 1949; nhưng những phác thảo đầu tiên về Arda đã bắt đầu từ 1917, khi ông đang dưỡng thương trong quá trình tham chiến ở Pháp. Buổi sáng thế từ Âm nhạc của các Ainur, những cuộc di cư lớn của người Tiên, chuyện tình giữa Beren và Lúthien, trận chiến quy mô vũ trụ giữa các Valar cùng người Tiên với Morgoth mà Sauron chỉ là một gã học trò, tất cả đã thành hình từ lâu trước khi lần đầu tiên ông nghĩ tới giống dân Hobbit. Và câu chuyện về cuộc Nhẫn Chiến trở thành một nối tiếp tự nhiên, Kỷ Đệ Tam, theo sau những thời đại hoàng kim kia. Tolkien mong muốn tạo ra một sử thi không kém Beowulf hoặc Kalevala, nhưng những gì ông làm được có lẽ còn rộng hơn thế.

Một trong những điểm hấp dẫn chính củaChúa tể những chiếc Nhẫnlại không nằm trong những trang sách: mà là trong sự tồn tại của câu chuyện với tư cách một mảnh ghép làm thành “hệ truyền thuyết” (legendarium - chữ của Tolkien) về Trung Địa; nói cách khác, trong sự tồn tại của Trung Địa như một lục địa bên trong Arda (thế giới này), đến lượt nó lại nằm trong Eä (vũ trụ)


- Choose -Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Quyển 1: Đoàn hộ nhẫn- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 04 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 04 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 05 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 05 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 06 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 06 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 07 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 07 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 08 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 08 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 09 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 09 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 10 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 10 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 13 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 13 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 4- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 5- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 15 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 15 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 17 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 17 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 19 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 19 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 20 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 20 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 4 (Hết)

Tiếp nhận bản thảo