Đọc truyện chúa tể của những chiếc nhẫn

      286

Chúa tể các chiếc nhẫnđược viết trong thời kỳ người sáng tác dạy học ở Oxford, từ thời điểm năm 1937 cho 1949; nhưng hầu như phác thảo trước tiên về Arda đã bước đầu từ 1917, khi ông vẫn dưỡng yêu thương trong quá trình tham chiến sinh hoạt Pháp. Buổi sáng sớm thế từ Âm nhạc của những Ainur, phần lớn cuộc di cư bự của fan Tiên, chuyện tình giữa Beren cùng Lúthien, trận chiến quy mô vũ trụ giữa những Valar cùng tín đồ Tiên cùng với Morgoth mà lại Sauron chỉ là một trong gã học tập trò, toàn bộ đã thành các hình từ lâu trước khi lần đầu tiên ông suy nghĩ tới kiểu như dân Hobbit. Và mẩu truyện về cuộc Nhẫn Chiến biến đổi một nối liền tự nhiên, Kỷ Đệ Tam, theo sau đầy đủ thời đại hoàng kim kia. Tolkien ý muốn muốn tạo nên một sử thi không thua kém Beowulf hoặc Kalevala, nhưng đều gì ông có tác dụng được có lẽ còn rộng hơn thế.

Một giữa những điểm lôi cuốn chính củaChúa tể những cái Nhẫnlại ko nằm trong những trang sách: mà là vào sự mãi sau của câu chuyện với tư cách một miếng ghép có tác dụng thành “hệ truyền thuyết” (legendarium - chữ của Tolkien) về Trung Địa; nói bí quyết khác, vào sự mãi mãi của Trung Địa như 1 lục địa bên trong Arda (thế giới này), cho lượt nó lại nằm trong Eä (vũ trụ)


- Choose -Chúa Tể những cái Nhẫn - Quyển 1: Đoàn hộ nhẫn- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 01 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 02 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 03 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 04 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 04 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 05 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 05 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 06 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 06 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 07 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 07 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 08 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 08 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 09 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 09 Phần 2- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 10 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 10 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 11 Phần 3- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 1- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 12 Phần 3- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 13 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 13 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 3- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 4- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 14 Phần 5- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 15 Phần 1- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 15 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 16 Phần 3- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 17 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 17 Phần 2- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 2- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 18 Phần 3- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 19 Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 19 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương đôi mươi Phần 1- Chúa tể các cái nhẫn (Quyển 1) - Chương trăng tròn Phần 2- Chúa tể những cái nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 1- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 2- Chúa tể những chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 3- Chúa tể các chiếc nhẫn (Quyển 1) - Chương 21 Phần 4 (Hết)

Tiếp nhận bản thảo