Đề học sinh giỏi hóa 8

      79
*

Bạn đang xem: Đề học sinh giỏi hóa 8

*

Previous Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8 Trang 9 Trang 10 Trang 11 Trang 12 Trang 13 Trang 14 Trang 15 Trang 16 Trang 17 Trang 18 Trang 19 Trang 20 Trang 21 Trang 22 Trang 23 Trang 24 Trang 25 Trang 26 Trang 27 Trang 28 Trang 29 Trang 30 Trang 31 Trang 32 Trang 33 Trang 34 Trang 35 Trang 36 Trang 37 Trang 38 Trang 39 Trang 40 Trang 41 Trang 42 Trang 43 Trang 44 Trang 45 Next
-- liên quan đến -- tài khoản và thông tin cá nhân Đăng ký học học tập vấn đề khác khóa học TH Báo lỗi trình độ Vi phạm bảo mật Nội dung khóa huấn luyện và đào tạo Nội dung học liệu Thời gian cập nhật học liệu Thời gian cập nhật bài giảng support học tập học hành tương tác khối hệ thống thanh toán

Xem thêm: Cách Chỉnh Thời Tiết Trong Minecraft, Mã Minecraft Thời Tiết

-- Về vụ việc -- hướng dẫn đăng nhập hướng dẫn đăng ký tài khoản lý giải lấy lại mật khẩu trả lời bảo mật thông tin tài khoản sự việc khác cập nhật thông tin thông tin tài khoản Hướng dẫn đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện Hướng dẫn xác thực nạp tiền lựa chọn giáo viên Thông tin tiền học phí Hướng dẫn hấp thụ tiền Ưu đãi/ sút giá/ cơ chế miễn giảm đưa thông tin COD đổi khác khóa học vụ việc khác trả tiền/Chuyển đổi thcs Hoàn tiền/Chuyển đổi thpt Hoàn tiền/Chuyển thay đổi TH tách khóa học bề ngoài học trên HM giải đáp học trên điện thoại cảm ứng thông minh Vấn đề khác gởi tài liệu Sự kiện những dự án/ trung chổ chính giữa trực trực thuộc xedapdientot.com phía dẫn hội đàm trong quy trình học tập sự việc khác tặng ngay khóa học tập Cơ bản Ôn luyện Marthplay full bộ Học tốt Hướng dẫn đăng ký tài khoản Đăng cam kết học học tập tập thông tin tài khoản và thông tin cá thể
Previous Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8 Trang 9 Trang 10 Trang 11 Trang 12 Trang 13 Trang 14 Trang 15 Trang 16 Trang 17 Trang 18 Trang 19 Trang 20 Trang 21 Trang 22 Trang 23 Trang 24 Trang 25 Trang 26 Trang 27 Trang 28 Trang 29 Trang 30 Trang 31 Trang 32 Trang 33 Trang 34 Trang 35 Trang 36 Trang 37 Trang 38 Trang 39 Trang 40 Trang 41 Trang 42 Trang 43 Trang 44 Trang 45 Next

Group "Chinh phục điểm cao môn Hoá" chỉ giành cho học sinh đang đăng kí khoá học và là vị trí để các bạn thực hành, trao đổi bài tập trong khoá học với thầy Lê Đăng Khương. Chúng ta cần làm theo 2 cách sau nhằm tham gia group:

Bước 1: Kết chúng ta với tài khoản HS xedapdientot.com

Bước 2: gửi tin nhắn nhắn tới thông tin tài khoản HS xedapdientot.com cùng với nội dung: Em vẫn đăng kí khoá PEN-C/PEN-I thầy Lê Đăng Khương, thông tin tài khoản đăng kí khoá học tập của em là....