Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng

      21
Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng. Chỉ cần ta biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giống tốt đẹp để gieo trồng. Mặt khác, trong cuộc sống cũng đầy rẫy những cỏ dại xấu xa. Chỉ cần ta sống buông trôi, thiếu hiểu biết, cuộc đời ta sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài.1.Xđ hai phép liên kết câu trong đoạn văn2. Chỉ ra và gọi tên một thành phần biệt lập trong câu văn sauNếu ý thức được điều này và bắt đầu chăm sóc gieo trồng những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều
(1)Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trộng, Chỉ cần ta biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giống tốt đẹp để gieo trồng. Mặt khác, trong cuộc sống cũng đầy rẫy những có dại xấu xa. Chỉ cần ta sống buông trôi, thêm hiểu biết, cuộc đời ta sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài.(2)Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lục của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.(3)Ai nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng, cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác, nhưng chúng ta rất thường lãng quên không chú ý đến việc này. Chúng ta đôi khi bỏ mặc tâm hồn mình khô cần hoặc mọc đày cỏ dại. Nếu ý thức được điều này và bắt đầu chăm sóc gieo trồng những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều.(https:www.kynang.edu.vn/ky-nang-mem/nuoi-duong-tam-hon-noi-chinh-ban-than.html)Câu 1: Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong đoạn(1)Câu 2: Anh/chị hiểu như thế nào về đoạn (2): Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lục của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.Câu 3: Việc nuôi dưỡng tâm hồn có ý nghĩa như thế nào đối với con người?Câu 4: Thông điệp mà anh/chị tâm đắc nhất qua văn bản là gì?Nêu rõ lí do chọn thông điệp đó.

Bạn đang xem: Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng


(1)Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng. Chỉ cần ta biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giống tốt đẹp để gieo trồng. Mặt khác, trong cuộc sống cũng đầy rẫy những cỏ dại xấu xa. Chỉ cần ta sống buông trôi, thiếu hiểu biết, cuộc đời ta sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài.(2)Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.(3)Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng, cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác, nhưng chúng ta rất thường lãng quên không chú ý đến việc này. Chúng ta đôi khi bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại. Nếu ý thức được điều này và bắt đầu chăm sóc gieo trồng những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều.(http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-mem/nuoi-duong-tam-hon-noi-chinh-ban.html)Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích văn bản trên.Câu 2. Anh/ chị hiểu như thế nào về đoạn (2): Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu: Chỉ cần ta biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giống tốt đẹp để gieo trồng. Mặt khác, trong cuộc sống cũng đầy rẫy những cỏ dại xấu xa.Câu 4. Thông điệp mà anh/ chị tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Nêu rõ lí do chọn thông điệp đó? (1,0đ)

KỲTHI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TỈNH SƠN LA


Nội dung chính

NĂMHỌC 2021 - 2022

Thờigian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

I. ĐỌC HIỂU(3,0 điểm)

Đọc đoạntrích sau:

Chúng tathường quan tâm đến việc nuôi dưỡng cơ thể bằng những loại thức ăn nào bổ dưỡnglành mạnh, nhưng lại rất ít khi quan tâm đến việc nuôi dưỡng tâm hồn. Thật ra, tâmhồn ta cũng cần được nuôi dưỡng. Và xét về nhiều khía cạnh, tâm hồn làquan trọng và cần chú ý quan tâm hơn nhiều. Một tâm hồn trong sáng, khỏemạnh dễmang lại cho ta cuộc sống yên vui, hạnh phúc, ngay cả khi ta gặp phải những nghịchcảnh khó khăn.

(...) Cuộcsống quanh ta có biết bao nhiều điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng. Chỉ cầnlà biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giốngtốt đẹp để gieo trồng. Mặt khác, trong cuộc sống cũng đầy rẫy những cỏ dại xấuxa. Chỉ cần ta sống buông trôi, thiếu hiểu biết, cuộc đời ta sẽ phải trả giá bằngnhững u ám, tối tăm kéo dài.

Một tâm hồntươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn.Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, khôngphụ thuộc vào bất kỳ ai khác.

Nuôi dưỡngtâm hồn cũng quan trọng, cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác, nhưngchúng ta rất thường lãng quên không chú ý đến việc này. Chúng ta đôi khi bỏ mặctâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại. Nếu ý thức được điều này và bắt đầuchăm sóc gieo trồng những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có được một cuộcsống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều.

(Trích Nuôidưỡng tâm hồn nơi chính bạn, http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-mem)

Thực hiệncác yêu cầu:

Câu 1.(0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạntrích.

Câu 2.(0,5 điểm) Theo đoạn trích, một tâm hồn trong sáng, khoẻ mạnh mang lạicho ta điều gì? Sống buông trôi, thiếu hiểu biết sẽ dẫn đến hậu quả gì?

Câu 3. (1,0điểm) Xác định các hình ảnh ẩn dụ trong câu Chúng ta đôi khi bỏ mặc tâm hồnmình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại. Nêu ý nghĩa của các hình ảnh ẩn dụ đó.

Câu 4.(1,0 điểm) Em có đồng tình với ý kiến Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng,cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác không? Vì sao?

II. LÀMVĂN (7,0 điểm)

Câu 1.(2,0 điểm)

Từ nội dungphần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ củabản thân về việc làm thế nào để nuôi dưỡng một tâm hồn tươi đẹp.

Câu 2.(5,0 điểm)

Cảm nhận củaem về hình tượng người lính trong đoạn thơ sau:

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay


Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh

Sốt run người vừng trán lướt mồ hôi.

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.

(Trích Đồngchí - Chính Hữu, SGK Ngữ văn 9, Tập 1, NXB Giáo dục, 2020, tr.128, 129)

-----HẾT-----

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VĂN THI VÀO LỚP 10 SƠN LA NĂM 2021


*

*

*

Tuyển tập Bộ đề Đọc hiểu Nuôi dưỡng tâm hồn nơi chính bạn hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu Nuôi dưỡng tâm hồn nơi chính bạn đầy đủ nhất.

Đọc hiểu Nuôi dưỡng tâm hồn nơi chính bạn - Đề số 1

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

(1)Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng. Chỉ cần ta biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giống tốt đẹp để gieo trồng. Mặt khác, trong cuộc sống cũng đầy rẫy những cỏ dại xấu xa. Chỉ cần ta sống buông trôi, thiếu hiểu biết, cuộc đời ta sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài.

(2)Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.

(3)Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng, cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác, nhưng chúng ta rất thường lãng quên không chú ý đến việc này. Chúng ta đôi khi bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại. Nếu ý thức được điều này và bắt đầu chăm sóc gieo trồng những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều.

(http://www.kynang.edu.vn/ky-nang-mem/nuoi-duong-tam-hon-noi-chinh-ban.html)


Câu 1: Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong đoạn (1)

Câu 2. Anh/ chị hiểu như thế nào về đoạn (2):Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.

Câu 3: Việcnuôi dưỡng tâm hồncó ý nghĩa như thế nào đối với con người?

Câu 4: Thông điệp mà anh/ chị tâm đắc nhất qua văn bản là gì? Nêu rõ lí do chọn thông điệp đó.

Trả lời:

Câu 1:

Biện pháp tu từ: ẩn dụ (hạt giống tốt đẹp; cỏ dại xấu xa)

Tác dụng: làm tăng tính hình tượng, biểu cảm cho đoạn; chỉ ra những sự lựa chọn phải trái; đúng sai trong cuộc sống.

Câu 2:

Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.Đoạn này có thể hiểu là (gợi ý):

– Chính chúng ta lựa chọn và quyết định để làm nên một tâm hồn tốt đẹp hay u ám.

Xem thêm: List 33+ Hồ Bơi Tphcm Trong Nhà Và Ngoài Trời Sạch Đẹp Nhất, Hồ Bơi Sạch Đẹp Ở Tphcm

– Mỗi người phải nỗ lực làm đẹp cuộc sống, tâm hồn của mình; đừng nên trông chờ vào người khác.

Câu 3: Việcnuôi dưỡng tâm hồncó ý nghĩa

– Hướng con người tới những giá trị tốt đẹp; tránh xa những điều tối tăm, u ám.

– Tâm hồn đẹp sẽ giúp chúng ta tự tin, yêu đời; nhận ra những điều giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa đối với tâm hồn.

Câu 4:

– Thông điệp tâm đắc nhất: Con người phải nỗ lực không ngừng để làm nên một cuộc sống tốt đẹp.

– Lý giải:

+ Nhiều người vẫn đang loay hoay đi tìm lời giải về hạnh phúc, giá trị sống đích thực mà quên mất đáp án tồn tại ngay trong họ.

+ Cuộc sống và lòng người đang có nhiều biến đổi, nếu mỗi người biết tự ý thức làm đẹp tâm hồn cuộc sống này sẽ đáng yêu biết bao.

Đọc hiểu Nuôi dưỡng tâm hồn nơi chính bạn - Đề số 2


Đọc đoạn trích sau:

Chúng ta thường quan tâm đến việc nuôi dưỡng cơ thể bằng những loại thức ăn nào bổ dưỡng, lành mạnh, nhưng lại rất ít khi quan tâm đến việc nuôi dưỡng tâm hồn.

Thật ra, tâm hồn ta cũng cần được nuôi dưỡng. Và xét về nhiều khía cạnh, tâm hồn là quan trọng và cần chú ý quan tâm hơn rất nhiều. Một tâm hồn trong sáng, khoẻ mạnh dễ mang lại cho ta cuộc sống yên vui, hạnh phúc, ngay cả khi ta gặp phải những nghịch cảnh khó khăn.

(...) Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng. Chỉ cần ta biết khéo léo nhận ra và chọn lọc, chúng ta không hề thiếu thốn những hạt giống tốt đẹp để gieo trồng. Mặt khác, trong cuộc sống cũng đầy dẫy những cỏ dại xấu xa. Chỉ cần ta sống buông trôi, thiếu hiểu biết, cuộc đời ta sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài.

Một tâm hồn tươi đẹp đầy hoa thơm trái quý, hay tiêu điều hoang vắng với cỏ dại lan tràn… Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức và nỗ lực của chính chúng ta, không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác.

Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng, cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác, nhưng chúng ta rất thường lãng quên không chú ý đến việc này. Chúng ta đôi khi bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại. Nếu ý thức được điều này và bắt đầu chăm sóc gieo trồng những hạt giống tốt lành, chắc chắn bạn sẽ có được một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn nhiều.

(Trích Nuôi dưỡng tâm hồnnơi chính bạn,http://www.kynang.edu.vn/ky-thang-mem)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Theo đoạn trích, một tâm hồn trong sáng, khỏe mạnh mang lại cho ta điều gì? Sống buông trôi, thiếu hiểu biết sẽ dẫn đến hậu quả gì?

Câu 3. Xác định các hình ảnh ẩn dụ trong câu Chúng ta đôi khi bỏ mặc tâm hồn mình khô cằn hoặc mọc đầy cỏ dại. Nêu ý nghĩa của các hình ảnh ẩn dụ đó.

Câu 4. Em có đồng tình với ý kiến Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng, cần thiết không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác không? Vì sao?

Trả lời:

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: nghị luận.

Câu 2:

Theo đoạn trích, “một tâm hồn trong sáng, khỏe mạnh” mang lại cho chúng ta cuộc sống yên vui, hạnh phúc ngay cả khi ta gặp phải những nghịch cảnh khó khăn. Còn nếu “sống buông trôi, thiếu hiểu biết” thì cuộc đời sẽ phải trả giá bằng những u ám, tối tăm kéo dài.

Câu 3:

Câu 4:Trình bày ý kiến của em, lý giải hợp lý.

Gợi ý: Em đồng ý với ý kiến.

Vì tâm hồn mỗi người rất quan trọng và đáng quý, một tâm hồn trong sáng, lành mạnh sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc, bình yên, giúp con người có thêm nghị lực và niềm tin vượt qua khó khăn, chiến thắng nghịch cảnh. Tâm hồn lành mạnh cũng sẽ góp phần nuôi dưỡng và phát triển thể xác, giúp người ta có cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu điều tốt đẹp đáng quý và cần trân trọng