Cách tính lương đóng bảo hiểm xã hội

      53

Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2022 là vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm. Vì vậy, ở bài viết này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT sẽ trình bày rõ theo quy định của pháp luật đối với NLĐ làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Bạn đang xem: Cách tính lương đóng bảo hiểm xã hội


*
Mục lục bài viết

1. Cách xác định tiền lương tháng tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT

Luật Bảo hiểm y tế quy định mức đóng BHYT được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, việc tính đóng BHXH bắt buộc và BHYT sẽ được căn cứ theo cùng một mức tiền.

Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm những khoản sau đây:

- Mức lương;

- Phụ cấp lương;

- Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT năm 2022

2. Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu năm 2022

- Với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

- Với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Xem thêm: Nước Trên Hỏa Tinh Mở Cửa Sự Sống Ngoài Trái Đất Trên "Hành Tinh Hycean" Bí Ẩn

- Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

- Với người lao động làm công việc hoặc chức danh trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng 2022 được thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Như vậy, mức lương đóng BHXH bắt buộc tối thiểu năm 2022 sẽ là (đơn vị: đồng/tháng):

Vùng

Người làm việc trong điều kiện bình thường

Người đã qua học nghề, đào tạo nghề

Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Công việc giản đơn

Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề

Công việc giản đơn

Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề

Vùng I

4.420.000

4.729.400

4.641.000

4.965.870

4.729.400

5.060.458

Vùng II

3.920.000

4.194.400

4.116.000

4.404.120

4.194.400

4.488.008

Vùng III

3.430.000

3.670.100

3.601.500

3.853.605

3.670.100

3.927.007

Vùng IV

3.070.000

3.284.900

3.223.500

3.449.145

3.284.900

3.514.843

3. Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa năm 2022

Mức lương đóng BHXH tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

Do chưa thực hiện cải cách tiền lương, nên mức lương cơ sở 2022 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tháng cao nhất để tính mức đóng BHXH bắt buộc = 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Khoản thu nhập nào của người lao động tính đóng và không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định mới nhất?

Người lao động có được tự đóng bảo hiểm xã hội mà không cần qua công ty không? Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là bao nhiêu?

Trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội? Trường hợp đã làm việc chính thức gần 2 tháng nhưng công ty không lập hồ sơ bảo hiểm xã hội thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không?

Đang nghỉ việc và không muốn tham gia bảo hiểm xã hội nữa thì có được nhận trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần cùng lúc được không?

Có được hưởng chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng không? Thời gian hưởng chế độ khi sinh con được quy định trong các trường hợp nào?

Bảo hiểm xã hội có giới hạn số lần hưởng chế độ ốm đau của người lao động (NLĐ) trong một tháng không?

Châu Thanh


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info