Cách nấu trà bí đao khô

      107

Bí Đao Sấy Khô chuẩn Loại 1 Sấy chuẩn dinh chăm sóc giữ được vị ngọt thanh khi sấy, sử dụng nấu trà bí đao kèm với la hán quả giúp thanh nhiệt, giải độc tiêu viêm cực tốt hiện nay. Sử dụng mùi vị bí đao nguyên bạn dạng vị thơm nhẹ.

Mua bí Đao Sấy khô Tại Bách Hóa xe cộ Lam:

Hàng Sạch new Không Ẩm MốcĐổi Trả sản phẩm Nếu sản phẩm LỗiFree Ship từ 2KG

*
*

150.000₫","sku":"bidaokho","variation_description":"","variation_id":4916,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg"},"attributes":"attribute_pa_trong-luong":"100gr","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":30000,"display_regular_price":30000,"image":"title":"35 - Bu00cd u0110AO KHu00d4 download u1ede u0110u00c2U","caption":"Bu00cd u0110AO KHu00d4 mua u1ede u0110u00c2U","url":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU.png","alt":"Bu00cd u0110AO KHu00d4 download u1ede u0110u00c2U","src":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU-400x300.png","srcset":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU-400x300.png 400w, https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU-300x225.png 300w, https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU.png 600w","sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU.png","full_src_w":600,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU-300x225.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":225,"src_w":400,"src_h":300,"image_id":4572,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"30.000₫","sku":"bidaokho","variation_description":"","variation_id":4915,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.1","weight_html":"0.1 kg","attributes":"attribute_pa_trong-luong":"1kg","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":280000,"display_regular_price":280000,"image":"title":"35 - Bu00cd u0110AO KHu00d4 cài u1ede u0110u00c2U","caption":"Bu00cd u0110AO KHu00d4 cài u1ede u0110u00c2U","url":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU.png","alt":"Bu00cd u0110AO KHu00d4 cài u1ede u0110u00c2U","src":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU-400x300.png","srcset":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU-400x300.png 400w, https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU-300x225.png 300w, https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU.png 600w","sizes":"(max-width: 400px) 100vw, 400px","full_src":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU.png","full_src_w":600,"full_src_h":450,"gallery_thumbnail_src":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://xedapdientot.com/wp-content/uploads/2022/04/35-BI-DAO-KHO-MUA-O-DAU-300x225.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":225,"src_w":400,"src_h":300,"image_id":4572,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"280.000₫","sku":"bidaokho","variation_description":"","variation_id":4917,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"1","weight_html":"1 kg">">Trọng Lượng