Các giới từ chỉ thời gian

      166

Giới từ chỉ thời hạn trong tiếng Anh (prepositions of time) rất nhiều mẫu mã vì vậy cách dùng giới trường đoản cú chỉ thời hạn sẽ trở bắt buộc khó khăn còn nếu không nắm được nguyên tắc hay cấu trúc của những giới từ thời gian. Nếu biết được cách áp dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn thì giới từ đã nằm trong vòng tay. Bài viết sau đây sẽ gửi ra giải pháp dùng giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Bọn họ cùng bước đầu với bảng cầm tắt ngữ pháp giới từ chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Các giới từ chỉ thời gian

*

Bảng tóm tắt ngữ pháp giới tự chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN vào TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi trong ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian vào ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ lễat Christmas; at Easter
cụm từ rứa địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + mon hoặc tháng + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + tháng ngày (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong thời gian ngày (ngoại lệ) - xem lại giới từ on ngơi nghỉ trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong 1 khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời gian nào đó, thì một hành động khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday và Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday to lớn Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho cho đến lúc mà / tới tầm màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng chừng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm cái gi ….trước khi ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn rộng (thời gian)after school
beforesớm rộng (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào khoảng hay trước (mốc thời gian)by Monday
up to = up untillên cho (không nhiều hơn một khoảng tầm thời gian)up lớn yesteday
agođiều gì đã xảy ra trước cơ hội nói5 minutes ago
pastdùng với giờhalf past six
todùng với giờhalf to six

Cách dùng giới tự chỉ thời gian

Để thực hiện giới trường đoản cú chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to lớn một biện pháp đúng đắn, bọn họ phải nắm vững cách cần sử dụng của chúng, họ cùng search hiểu.

Cách sử dụng giới từ bỏ in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới trường đoản cú thường gặp nhất trong những bài tập về giới từ chỉ thời gian, phép tắc ghi nhớ

– at + giờ : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : cơ hội 7 tiếng ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào sản phẩm công nghệ 3 ; on Oct 17th: vào trong ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng sủa ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : trong vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào đều thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

*

Giới từ by chỉ thời gian

– by + thời hạn : vào lúc hoặc trước thời gian nào đó

Ví dụ: by Monday: trước sản phẩm 2

By = before

Cách sử dụng giới tự chỉ thời hạn before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye to lớn each of them. Trước khi đi, anh ấy chào tạm biệt từng người trong số họ.

Giới từ thời hạn after

after + thời gian / danh từ (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ chạm chán anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một số trong những người tin có cuộc sống thường ngày sau lúc chết.

Giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ anh: till/until

till / untill + thời hạn / danh từ bỏ : mang đến khi, cho đến khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed to vote. Đến năm 1918, phụ nữ nước Anh chưa được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao lâu nữa là đến kỳ sinh nở?

Giới tự đi với thời hạn up to

up khổng lồ = up until = đến, cho đến

Ví dụ: Up khổng lồ two hundred people were on board the ship. Đến 200 người xuất hiện trên tàu.

We can teach dancers up to lớn intermediate màn chơi here. Chúng ta cũng có thể dạy diễn viên múa có trình độ chuyên môn trung cấp cho tại đây.

Cách dùng giới từ thời gian between

between …(and)…..: giữa 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Tất cả giờ giải lao 10 phút giữa những buổi học.

The cửa hàng is closed for lunch between 12.30 and 1.30. Cửa hàng đóng cửa suốt buổi trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: 10 Quán Bánh Bao Ngon Sài Gòn, Chỉ Bán Đúng 100 Cái/Ngày, 10 Quán Bánh Bao Sài Gòn

Cách dùng những giới tự chỉ thời gian from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… lớn ………, from………..till………., from………….until……….. = between : từ …….đến……..

Ví dụ: The museum is xuất hiện from 9.30 to lớn 6.00 Tuesday khổng lồ Sunday. Bảo tàng mở cửa từ 9.30 mang lại 6.00 tự Thứ ba đến chủ Nhật.

Giới từ bỏ trước thời gian during

during: trong lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn một sự việc xảy ra khi một hành vi khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night & sleep by day. Họ thao tác làm việc vào đêm hôm và ngủ vào ban ngày. (Nhấn dạn dĩ thời gian đêm hôm là dịp họ có tác dụng việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây các lần vào đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ tiến hành chiếu trên truyền hình vào thời gian cuối tuần.

Cách sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ anh for

for + khoảng giời gian: vào khoảng thời gian ; được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian ra mắt của hành động hay sự việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời gian dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đã làm chủ tịch được / trong 5 năm. Nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian 5 năm, diễn ra “working…”

Sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian since

since + mốc thời hạn / mệnh đề sống quá khứ đơn: từ / từ bỏ khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, và has been there ever since (= & is still there) . Anh ấy ban đầu làm việc cho doanh nghiệp khi rời trường học, cùng đã sống đó kể từ đó (= cùng vẫn làm việc đó)

Giới từ thời gian tiếng anh within

within + khoảng tầm thời gian: trong vòng thời gian/trong khoảng chừng thời gian

Ví dụ: within three months: trong vòng ba tháng; within an hour: trong vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! vào một khoảng thời gian ngắn, bạn cũng có thể nói giờ đồng hồ Anh hoàn hảo!

Các giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ đồng hồ anh past, to

past/ to lớn + giờ: quá (qua, sau) / nhát (đến, tới)

It’s a quarter to six. 6 giờ kém 15 phút.

Trước thời hạn dùng giới trường đoản cú gì ago

thời gian + ago: cách/ vẫn qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: từ thời điểm cách đây 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã rời ra khỏi nhà rộng một giờ trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long đã chết từ thời điểm cách đây 65 triệu năm.

Bài tập trắc nghiệm về giới từ trong giờ anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 8A)

100 câu bài bác tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh trực tuyến (Bài 9A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực tuyến (Bài 10A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 11A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online (Bài 12A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 1B)

Kết luận: phương pháp dùng giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to mỗi từ bao gồm cách cần sử dụng riêng, chúng ta cần nắm rõ cấu trúc, bí quyết và ý nghĩa sâu sắc của từng giới xuất phát từ 1 thì mới hoàn toàn có thể sử dụng giới tự chỉ thời gian một cách chính xác được. Trong quy trình biên soạn, chắc hẳn rằng có rất nhiều thiếu sót, ao ước nhận được góp phần và comment của bạn bên dưới bài viết.