Các chuẩn mực kế toán mới nhất

      228

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất hiện nay bao gồm 26 chuẩn mực do Bộ Tài chính ban hành qua 5 đợt từ năm 2000 đến năm 2005. Vậy hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam là gì, có bao nhiêu chuẩn mực? Vì sao cần sử dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam? Hãy cùng Học viện xedapdientot.com tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Các chuẩn mực kế toán mới nhất

Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán là các quy định về cách thức ban hành trong việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Các quy định trong chuẩn mực kế toán được nghiên cứu và ban hành do các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm. Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) do Bộ Tài chính chịu trách nhiệm ban hành.

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

*
*
*

Chuẩn mực kế toán Việt Nam dự trên cơ sở các chuẩn mực kế toán của IASC công bố, phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường nước ta, cũng như phù hợp hệ thống luật pháp và trình độ và kinh nghiệm kế toán của Việt Nam.

Xem thêm: Ý Nghĩa Bàn Tay Chữ M Có Hiếm Không ? Vận Mệnh Có Gì Đặc Biệt

Chuẩn mực kế toán Việt Nam cần đơn giản, rõ ràng, tuân thủ theo các quy định về thể thức văn bản pháp luật của nhà nước. Mỗi chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 2 phần: quy định chung và nội quy chuẩn mực. 

Trong đó, phần quy định chung gồm mục đích, nội dung cơ bản, phạm vi áp dụng, thuật ngữ sử dụng trong văn bản còn phần nội dung thì mỗi nội dung cần được thành lập đoạn riêng và ghi số liên tục. Chuẩn mực kế toán Việt Nam có hệ thống quan điểm hành xử thống nhất cho các kế toán viên trước các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Vai trò của chuẩn mực kế toán đối với sự phát triển kinh tế

Chuẩn mực kế toán Việt Nam là hành lang pháp lý có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, cụ thể:

Giúp nhà đầu tư, các công ty đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh đúng đắn, kịp thời.Tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.Giúp kế toán Việt Nam hội nhập với quốc tế.Quản lý tài chính ở tầm vĩ mô của Nhà nước.Góp phần quan trọng trong việc phát triển hoạt động kế toán, kiểm toán ở Việt Nam.

Qua bài viết trên, Học viện xedapdientot.com đã cung cấp cho bạn đọc thông tin về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. Hy vọng những nội dung trên giúp bạn hiểu thêm về các chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như vai trò của chuẩn mực kế toán đối với sự phát triển kinh tế.