Bút bi tiếng anh là gì

      83

ballpoint pen, ballpoint, biro là các bản dịch hàng đầu của "bút bi" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Cậu xedapdientot.comết bằng bút bi được không? ↔ Won"t you please write with a ballpoint pen?


A pen, similar in size and shape to a pencil, haxedapdientot.comng an internal chamber filled with a xedapdientot.comscous, quick-drying ink that is dispensed at the tip during use by the rolling action of a metal sphere.


*

*

The modern ballpoint pen would be patented later in 1938 by László Bíró, 22 years after Loud"s death.

Bạn đang xem: Bút bi tiếng anh là gì


The Fisher Space Pen is a ballpoint pen which works with thixotropic ink and a pressurized ink cartridge.
Tại Anh, công ty bút Miles Martin đã sản xuất bút bi thành công thương mại đầu tiên vào cuối năm 1945.
In Britain, the Miles Martin pen company was producing the first commercially successful ballpoint pens there by the end of 1945.
Trong thập kỷ 1960, công ty thua lỗ Eversharp đã phải bán mảng bút bi cho Parker và cuối cùng đóng cửa.
29 tháng 10 – Tại Gimbels Department Store ở Thành phố New York chiếc bút bi đầu tiên được đưa ra bán (giá: $12.50 một chiếc).
October 29 – At Gimbel"s Department Store in New York City, the first ballpoint pens go on sale at $12.50 each.
John Jacob Loud (2 tháng 11 năm 1844 - 10 tháng 8 năm 1916) là một nhà phát minh người Mỹ nổi tiếng với thiết kế bút bi đầu tiên.
John Jacob Loud (November 2, 1844 – August 10, 1916) was an American inventor known for designing the first ballpoint pen.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kết Nối Tivi Sony Với Iphone Thay Thế Điều Khiển Tivi Sony Bằng Iphone


xedapdientot.comên thanh tra cẩn thận đặt chiếc bút bi Biro và sổ tay xuống như thể chúng được làm bằng pha lê tận xứ Venice.
Bút bi Paper Mate, một trong số những thương hiệu nổi tiếng của những năm 1950, đã mua bản quyền phân phối bút bi của mình ở Canada.
Paper Mate pens, among the emerging ballpoint brands of the 1950s, bought the rights to distribute their own ballpoint pens in Canada.
Reynolds đã nỗ lực rất nhiều để bán bút bi, với thành công lớn; Gimbel đã bán được hàng ngàn chiếc bút bi trong vòng một tuần.
Reynolds went to great extremes to market the pen, with great success; Gimbel"s sold many thousands of pens within one week.
Bút rollerball sử dụng cùng một cấu tạo cơ học như bút bi, nhưng sử dụng các loại mực nước thay vì mực có nguồn gốc từ dầu.
Rollerball pens employ the same ballpoint mechanics, but with the use of water-based inks instead of oil-based inks.
Bích rút gọn tên của chính ông thành thương hiệu Bic năm 1953, và đây trở thành thương hiệu bút bi được biết đến trên toàn cầu hiện nay.