Bài tập về giới từ có đáp án

      344
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

50 bài bác tập Giới trường đoản cú trong giờ Anh bao gồm đáp án chi tiết


tải xuống 28 927 17

xedapdientot.com sưu tầm và biên soạn bài bác tập Giới từ trong giờ đồng hồ Anhcó đáp án, gồm 50 bài tập tự cơ phiên bản đến cải thiện mong ước ao giúp những em ôn luyện kỹ năng và kiến thức đã được học về Giới từ bỏ trong tiếng Anhhiệu quả. Mời chúng ta đón xem:

Bài tập Giới từ bỏ trong giờ Anh

I. định hướng Giới trường đoản cú trong giờ Anh

1. Định nghĩa

Giới trường đoản cú là gần như từ chỉ thời gian, vị trí... Chỉ sự tương quan giữa các từ khác trong cụm, trong câu văn. Giới từ được sử dụng trong câu với vai trò thêm kết những từ, nhiều từ sẽ giúp đỡ bạn hiểu rõ hơn câu văn, ngữ cảnh.

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ có đáp án

Giới trường đoản cú được áp dụng trong câu với phép tắc riêng mà khi học theo từng loại cụ thể dưới đây, các bạn cần để ý để vận dụng đúng.

Ví dụ: I was born in 2000 : Tôi được sinh ra vào khoảng thời gian 2000

Câu này còn có giới từ bỏ là in, và chúng ta không thể vứt từ này đi được nếu như muốn câu tất cả nghĩa đúng.

*

Giới từ bỏ là một trong những phần quan trọng của ngữ pháp

2. Vị trí

Giới từ vào câu được đặt ở các vị trí:

Sau tobe - trước danh từ:

I will stay in Vietnam for 2 years: Tôi vẫn ở lại vn khoảng 2 năm.

Sau rượu cồn từ ( có thể đứng trực tiếp sau động từ bỏ hoặc sau hễ từ + 1 tự khác)

I live in Hanoi: Tôi sống ngơi nghỉ Hà Nội

She often go to bed at 11p.m: Cô ấy thường xuyên đi ngủ vào 11h tối.

Sau tính từ:

He is very worried about her health: Anh ấy rất lo lắng về sức mạnh của cô ấy.

3. Các loại giới từ thường gặp

3.1. Giới trường đoản cú chỉ thời gian

IN (trong, vào ngày/ vào dịp) được dùng làm chỉ các buổi trong ngày, tháng, năm, mùa, thập niên, nạm kỷ hoặc khoảng thời gian ở tương lai.

Ví dụ: in the afternoon, in October, in 2000, in the summer, in the 21st century, in the Middle Age, in two hours.

AT (vào lúc) được dùng để làm chỉ giờ, thời điểm cố định và thắt chặt hoặc các kỳ nghỉ.

Ví dụ: at 10 o’clock, at night, at bedtime, at dawn, at Christmas, at the moment, at present, at the same time, at that time, at first.

ON (vào) được dùng để chỉ ngày vào tuần, tháng ngày trong năm, ngày trong kỳ nghỉ hoặc những buổi trong ngày cụ thể.

Ví dụ: on Sunday, on 12th February, on Christmas Day, on Tuesday morning, on my birthday

(On time: đúng giờ)

3. 2. Giới trường đoản cú chỉ địa điểm chốn

AT (tại) được dùng để làm chỉ địa chỉ tại một điểm.

Ví dụ: at home, at school, at the airport, at the shop, at the beginning/ end, at the front/ back

IN (trong, sinh hoạt trong) được dùng để làm chỉ địa chỉ trong một diện tích, một ko gian; sử dụng trước tên đường, tên thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương phía hoặc sử dụng với những phương một thể đi lại bởi xe khá (car).

Ví dụ: in a hall, in the countryside, in the universe, in Vietnam, in Hanoi, in a bus

ON (trên, sống trên) được dùng để làm chỉ vị trí trên bề mặt, số tầng vào một tòa đơn vị hoặc sử dụng với một số phương nhân thể đi lại.

Ví dụ: on the board, on the ground, on the second floor, on foot

*

Sơ đồ tháp thể hiện cách dùng In- On- At theo bề ngoài sử dụng

3.3. Giới từ chỉ sự chuyển động

To (đến)

Ví dụ: He goes khổng lồ school by bus.

From … to lớn (từ … đến)

Ví dụ: How far is it from your school to lớn your house?

Through (xuyên qua)

Ví dụ: They walked through the forest.

Across (ngang qua)

Ví dụ: The children ran straight across in front of our car.

Round/ Around (xung quanh)

Ví dụ: The mèo walks around the the large circle.

Along (dọc theo)

Ví dụ: They walked along the riverside.

Up (lên)/ Down (xuống)

Ví dụ: The price of petroleum has went up.

Toward (Towards) (về phía)

Ví dụ: People have different opinions towards Tom’s behavior.

*

Giới từ bỏ chỉ đưa động

4. Hiệ tượng của giới từ

Ở bên trên là phần đa giới trường đoản cú thường gặp gỡ theo đa dạng vẻ ngoài khác nhau. Bao gồm đến 6 hiệ tượng giới tự được sử dụng bây chừ mà chúng ta có thể phân biệt như sau.

- Giới từ bỏ đơn: chỉ có một chữ như in, on, at...

- Giới tự đôi: có hai từ 1-1 ghép lại với nhau như into, within...

- Giới từ bỏ kép: giới tự ghép thêm a hoặc be ở trước như about, among, beside...

- Giới từ do phân từ: According lớn (tùy theo), excepting = except (ngoại trừ)...

- các từ như giới từ: Giới tự này là cả một nhiều từ: Because of (bởi vì), In the place of (thay vì)...

- Giới tự trá hình: Giới tự này đi theo cụm, thường xuyên ẩn trong các từ như At 10 o’clock (o’ = of): thời gian 10 giờ

5. Những sai trái thường gặp mặt khi áp dụng giới từ

5.1. Áp đặt suy luận thanh nhàn tương đồng

Bạn chạm chán một hễ từ là think đi cùng với giới trường đoản cú là think about - nghĩ về điều gì đó.

Đến khi bạn gặp gỡ từ remember và các bạn điền "nhớ về" là remember about là ko đúng. Từ này không cần giới tự about nữa.

5.2. Không nhận biết sự khác biệt khi thấy cùng một danh từ

Chúng ta tất cả câu: in the night và thấy ...a hot summer night và các bạn điền từ in vào nhưng thực tiễn đoạn này là đề nghị điền on chứ không hẳn in bởi nói tới một đêm ví dụ chứ không chỉ có chung.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Youtuber Việt Nam 2020, Vlogger Ẩm Thực Duy Nhất Lọt Top Lại Đang

Vì thế, hãy chú ý sử dụng đúng giới tự theo câu được cho, hiểu kỹ để tránh không đúng sót.

5.3. Ảnh hưởng trọn từ giờ đồng hồ Việt

Xu phía dịch từ giờ Việt vẫn là ảnh hưởng không nhỏ đến người học. Tất cả dùng giới từ.

Trong tiếng Việt có: cảm thấy bao gồm lỗi cùng với ai đó - bạn dùng with sau động từ sorry giỏi apologize nhưng sự thật phải khác.

Trong giờ đồng hồ Anh là feel sorry for / apologize khổng lồ nhé!

Chú ý kỹ những điều này nha!

II. Bài tập Giới từ trong giờ Anh

Exercise 1: lựa chọn đáp án phù hợp nhất để điền vào nơi trống trong những câu sau đây.

1. _____ time _____ time I will examine you on the work you have done.

A. From / to

B. At / to

C. In / to

D. With / to

2. Lan will stay there _____ the beginning in September _____ November.

A. From/ to

B. Till/ to

C. From/ in

D. Till/ of

3. I would like to apply _____ the position of sales clerk that you advised in the Sunday newspaper.

A. To

B. For

C. With

D. In

4. Make a phản hồi _____ this sentence!

A. To

B. In

C. On

D. About

5. He’s a very wealthy man; a few hundred pounds is nothing _____ him.

A. For

B. With

C. To

D. About

6. Mum is always busy _____ her work in the laboratory.

A. With

B. At

C. In

D. Of

7. The clerk _____ that counter said those purses were _____ sale.

A. In/ for

B. At/ on

C. At/ in

D. On/ on

8. Don’t believe her! She just makes ______the story.

A. Of

B. Up

C. Out

D. Off

9. Old people like to descant _____ past memories.

A. In

B. With

C. On

D. For

10. You should comply _____ the school rules.

A. To

B. About

C. With

D. In

Đáp án:

1A 2A 3B 4C 5C

6A 7B 8B 9C 10C

Exercise 2: Điền một giới từ tương thích vào vị trí trống trong các câu sau đây.

1. The price of electricity is going up _____ August.

2. They came lớn visit us _____ my birthday.

3. Did you have a good time _____ Christmas?

4. The children are really excited _____ their summer vacation.

5. We were very disappointed _____ the organization of the festival.

6. John missed a lot of lessons. He was ill _____ January lớn March.

7. Helen had said goodbye to lớn everybody in the class _____ she left for the hometown.

8. My cat is very fond _____ fish.

9. I waited _____ 10 o’clock và then went home.

10. I can’t remember exactly when the accident happened. I think it was _____ nine & half past nine.

Đáp án:

1. In 2. On 3. At 4. About 5. With

6. From 7.before 8. Of 9. Until 10. Between

Exercise 3: Điền một trạng từ tương thích vào chỗ trống để sản xuất thành một bài xích IELTS Writing Task 1 trả chỉnh.

The two pie charts below show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 và 2010.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, và make comparisons where relevant.

*

The two pie charts compare the percentages (1)___________ online sales across different retail sectors (2)___________ Canada in the years 2005 và 2010. For three of the sectors, it is evident that over this time frame there was significant change in their proportion of online transactions.

At 35% we can see that electronics & appliance sector accounted (3)___________ the majority of online sales in 2005, but this percentage had dropped lớn 30% by 2010. (4)___________ the same five-year period, as an increasing number of people chose to purchase food và beverage online, we can see that transactions went (5)___________ just 22% (6)___________ 32%, making it the retail sector (7)___________ the largest overall proportion of the online market.

In 2005, the home furnishing industry boasted an impressive 25% of the total online sales in Canada. However, by 2010, the figure had fallen considerably (8)___________ o 15%. Interestingly, online sales of đoạn clip games eventually overtook sales of trang chủ furnishings, although đoạn phim games still represented only 23% of the market.

Đáp án:

1. Of 2. In 3. For 4. During 5. From 6. To 7. With 8. To

III. Bài xích tập áp dụng Giới từ giờ đồng hồ Anh gồm đáp án

A) Fill in prepositions of time “AT / IN / ON” as in the example:

1. .. On … Saturday 8. ………… 9 o’clock 15. ………… autumn

2. ………. July 9. ………… Christmas 16. ……….. Half past two

3. ………. 1984 10. ………… September 28th 17. ………… Monday morning

4. ………. March 25th 11…………. 1991 18. ………… Easter

5. ………. Friday 12. ……….. August 29th 19. …………10 o’clock

6. ………. Summer 13. ……….. Winter 20. …………Thursday afternoon

7. ………. The morning 14. ……….. The evening 21. ………… noon