Bài hát về tình cha

      622
Tình Cha ấm cúng như vầng Thái Dương ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn Suốt đời vì nhỏ gian nan, Ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi thân phụ già vết yêu Và nhỏ nhớ mãi phần đa ngày mon qua kỷ niệm năm nào khó phai trong tâm Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, khổ cực ngày đêm chăm lo Mong mong mỏi con được khủng khôn Còn nhớ gần như ngày ấy, đầy đủ đêm trường lạnh mát Và phụ vương nằm ôm bé sưởi nóng những canh nhiều năm Nhè dịu hôn bé và cha khẽ nói: Này nhỏ yêu ơi... Con hãy nhớ.. Hãy nhớ... Lời cha sống do đó người và bé hãy chớ khi nào dối gian Nghèo thì cho sạch sẽ rách sao cho thơm! đông đảo lời của thân phụ năm xưa nhỏ nguyện ghi sâu vào tim cha hỡi cha già vết yêu...

Bạn đang xem: Bài hát về tình cha


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Gội Đầu Bằng Lá Bưởi Giúp Tóc Suôn Mượt Cả Ngày, Gội Đầu Bằng Lá Bưởi Giúp Tóc Suôn Mượt Cả Ngày

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.